1
De drie-enige God
2
God in beweging: de triniteit
3
God in beweging: de triniteit
4
Barth en de protestantse scholastiek
5
Een lichtkring om het kruis
6
Een lichtkring om het kruis
7
Wonderen
8
Het probleem van de kernbewapening
9
Wat doe ik hier in godsnaam?
10
Bijbel en traditie
?>

      EGINHARD MEIJERING  KARL BARTH: GELOVEN IN DE LEVENDE GOD  Deel I: De drie-enige God

Lees meer

Barth voor beginners II In de Godsleer staat Karl Barth in een bepaald opzicht dicht bij Hegel, want hij wilde ernst maken met diens gedachte dat God een levend subject is. Barth dacht hierbij niet aan een wordende God, maar aan de levende God, die in een bewuste beweging is. Eberhard Jüngel had een boekLees verder..

Lees meer

Barth voor beginners II   In de Godsleer staat Karl Barth in een bepaald opzicht dicht bij Hegel, want hij wilde ernst maken met diens gedachte dat God een levend subject is. Barth dacht hierbij niet aan een wordende God, maar aan de levende God, die in een bewuste beweging is. Eberhard Jüngel had eenLees verder..

Lees meer

  In het derde deel van zijn dogmatiek biedt Brunner een overzicht van de theologische situatie rond 1960, zoals hij die ziet (Dogmatik III, pp 245). Hij begint bij de door hem een ‘geniale geest’ genoemde Karl Barth. Bij Barth ziet hij wel een toenemende neiging in de richting van een orthodox objectivisme dat totLees verder..

Lees meer

  Bram van de Beek heeft theologisch Nederland weer eens verrijkt met een even omvangrijke als belangwekkende studie. Het is eigenlijk een dogmatiek met als centraal thema, van waaruit alles wordt belicht, het kruis van Christus. Formeel gezien is het boek een sprekend voorbeeld van een theologiseren, zoals een theoloog in de PKN nog steedsLees verder..

Lees meer

  Bram van de Beek heeft theologisch Nederland weer eens verrijkt met een even omvangrijke als belangwekkende studie. Het is eigenlijk een dogmatiek met als centraal thema, van waaruit alles wordt belicht, het kruis van Christus. Formeel gezien is het boek een sprekend voorbeeld van een theologiseren, zoals een theoloog in de PKN nog steedsLees verder..

Lees meer

Ruim vijftig jaar geleden verscheen er een bundel van opstellen van vrijzinnige auteurs over de vraag wat openbaring is en welke functie de Bijbel in het geloofsleven kan hebben. De bundel eindigde met een Paaspreek, waarin de feitelijkheid van de opstanding expliciet werd ontkend met het argument dat we intussen in een tijd leven waarinLees verder..

Lees meer

In zijn commentaar op de conferentie over de gevaren van de kernwapens in verband met het terrorisme levert Coen Wessel kritiek op de ommezwaai van Mient-Jan Faber betreffende de atoombewapening (IdW 43/4). Graag reageer ik op Wessels interessante commentaar. Dit is een vraagstuk waarvoor ik me altijd bijzonder heb geïnteresseerd, sinds ik in het beginLees verder..

Lees meer

WAT DOE IK HIER IN GODSNAAM? Het boek van Carel ter Linden dat bovengenoemde titel draagt heb ik geboeid gelezen. Het is een treffende schets van de moeilijkheden die tegenwoordig velen binnen de kerk en sommigen buiten de kerk met het overgeleverde christelijke geloof hebben, en het wil een handreiking zijn voor degenen die hierLees verder..

Lees meer

BIJBEL EN TRADITIE De Christelijke dogmatiek van Van der Kooi en Van den Brink krijgt terecht nog steeds ruime aandacht in de kerkelijke en theologische media. Dit hangt stellig ook samen met de breedte van het boek, zodat velen zich aangesproken kunnen voelen. Ik wil in dit artikel ingaan op de achtergrond van de visieLees verder..

Lees meer