1
Een laatste woord van Hebe Kohlbrugge
2
Reactie
3
Een vraagtekern
4
Leven in de waarheid
5
Antwoord aan de Kruijf
6
De brief aan de synode – Over het gesprek met de Islam
7
Een uitnodiging die we niet mogen aannemen
8
Dank
9
Nog een nuance
10
Struikelstenen
?>

  Enkele dagen voordat Hebe Kohlbrugge overleed, schreef zij een pittige brief aan IdW waarin zij haar teleurstelling over de biografie van Miskotte uitsprak. Om haar te eren als de soms rond, maar veelal raak schietende vrouw die zij was, geef ik het grootste gedeelte van “deze hartekreet, die je hopelijk opneemt” weer (WtB). VoorLees verder..

Lees meer

REACTIE Coen Wessel (IdW 43/2) is van mening dat de handelwijze van de PGGM zijn beleggingen in een aantal Israelische banken van de hand te doen, een gebaar is uit een voorbije tijd. Ik zou aan Coen Wessel willen vragen of zijn ‘gouden kans’ van samenwerking niet ook dateert uit een voorbije tijd. Als ikLees verder..

Lees meer

EEN VRAAGTEKEN Met belangstelling las ik het artikel ‘Het antisemitisme van Ateek’ in In de Waagschaal van 3 febr. 2013. Hoewel ik de argumentatie van Polhuis verregaand kan volgen, kan ik niet anders dan bij dit artikel een vraagteken plaatsen. Op een enkele uitzondering na heeft de zending in Azië, in Afrika en in hetLees verder..

Lees meer

LEVEN IN DE WAARHEID Vaclav Havel, 1936-2011 Lange artikelen zijn te lezen over Vaclav Havel, maar het meeste is helaas vergeten. Daarom is het goed nu Havel er niet meer is, hem weer te herdenken als degene die hij was: voortrekker van Charta ’77, voortrekker van een Europa dat een nieuwe koers zou moeten varen,Lees verder..

Lees meer

  ANTWOORD AAN DE KRUIJF De Kruijf vraagt (IdW 38/14): vertel iets moois over Calvijn. Heel veel vluchtelingen kwamen uit Frankrijk naar Genève. De kinderen komend van ruim platteland, renden over straat en werden overreden door de vrachtwagens, die in de nauwe straten niet altijd even voorzichtig reden. Toen Calvijn enkele malen een kind hadLees verder..

Lees meer

  DE BRIEF AAN DE SYNODE – Over het gesprek met de Islam Zoals bekend hebben zich enige tijd geleden meer dan honderd gezaghebbende moslims tot de christelijke wereld gewend met het document ‘A common Word’, waarin zij pleiten voor een onderlinge dialoog en toenadering vanuit de ‘common ground’ waarop moslims en christenen staan. OokLees verder..

Lees meer

  EEN UITNODIGING DIE WE NIET MOGEN AANNEMEN Graag zou ik naar aanleiding van de artikelen van At Polhuis en Christine Smalbrugge over een uitgebreid memo van 138 moslim-geleerden (zie IdW 38/6 en 8) een opmerking willen maken. Bij Christine Smalbrugge lees ik: ‘Het document beëindigt zijn zeer uitgebreide uitleg met de oproep: “Laat onzeLees verder..

Lees meer

  DANK We zijn hier niet alleen om mijn verjaardag te vieren, dat is alleen een ijkpunt – maar om samen nog weer eens stil te staan bij wat Oost Europa ons allemaal heeft ‘gedaan’. Wat Oost Europa van ons vergde – en dat geldt ook voor degenen die, die direct na de oorlog naarLees verder..

Lees meer

  NOG EEN NUANCE Nog een enkel woord over de dubbele paspoorten. Het was vóór de oorlog. Aan in Nederland woonachtige Duitsers werd vanuit Duitsland gevraagd om toch enkele ansichten te willen sturen: stedenplaatjes. Een vriendelijk verzoek, de ansichten werden gestuurd en de Wehrmacht maakte er volgaarne gebruik van om de locaties voor de parachutistenLees verder..

Lees meer

  STRUIKELSTENEN ‘Weet je dat we “struikelstenen” hebben?’ vroeg mijn gastheer bij aankomst in Bremen. ‘Waar een joods gezin heeft gewoond dat is weggehaald en niet teruggekomen, plaatsen we een steen voor het huis. Het is een mooie steen ontworpen door een kunstenaar.’ Ook in Berlijn, in Würzburg en menige andere stad vindt u ‘Stolpersteine’.Lees verder..

Lees meer