1
Poesjes!
2
Meer dan Kerkgeschiedenis: de vraag voor nu van Jan Koopmans aan Karl Barth
3
Waar gaat het om?
4
Open Brief (III) van Hebe Kohlbrugge
5
Tweede ‘Open Brief’ van Hebe Kohlbrugge (3 februari 2005)
6
Open brief
?>

  POESJES! Hebe Kohlbrugge ergert zich danig aan de sprookjesverhalen voor de kinderen in de zondagse kerkdiensten. Passen die daar of doen ze wezenlijk afbreuk aan het karakter van liturgie en eredienst? Zij zou wel een discussie daarover willen in de kolommen van IdW. Misschien is haar stukje daartoe een goede aanleiding, want er leeftLees verder..

Lees meer

Meer dan Kerkgeschiedenis: de vraag voor nu van Jan Koopmans aan Karl Barth In zijn boeken vinden we bij Koopmans steeds weer die ene vraag: belijden wij Jezus Christus ten overstaan van de machten, van de tijdgeest. Niet alleen zijn boeken, zijn hele leven is doortrokken van die ene vraag. We proeven er iets vanLees verder..

Lees meer

WAAR GAAT HET OM? Hoe is het mogelijk dat Kune Biezeveld (en ook At Polhuis) van hun stuk raken door de woorden van Mohammed B.? (resp. in de nrs.12 en 11 van deze jaargang; red.) Hij spreekt heel gewone woorden voor een soldaat die doordrongen is van zijn plicht. Mohammed B. is een soldaat enLees verder..

Lees meer

OPEN BRIEF (III) van Hebe Kohlbrugge Op haar eerste Open Brief aan de Synode n.a.v. de kanselboodschap (zie IdW nr.1) ontving Hebe Kohlbrugge een persoonlijk antwoord van ds. Van ’t Kruis, (ook namens ds.Plaisier). Het draaide vooral om de vraag welke God bedoeld is in de uitdrukking ‘ontzag voor God’. Op die ‘pertinente vraag’ (aldusLees verder..

Lees meer

Tweede ‘Open Brief’ van Hebe Kohlbrugge (3 februari ’05) Geachte Synode, Degenen die U geschreven hadden naar aanleiding van de kanselboodschap van 21 nov. ’04 hebben thans van U een gemeenschappelijk antwoord ontvangen. Dit antwoord noopt mij nogmaals een brief aan U te richten, want ik begrijp er steeds minder van. Na het lezen vanLees verder..

Lees meer

OPEN BRIEF Naar aanleiding van de kanselboodschap van de PKN reageerde Hebe Kohlbrugge met een ‘open brief’, die we hieronder opnemen. Eerder kwam er al een reactie van At Polhuis in ons blad (nr.17 van 18 dec) en in dit nummer leveren onze medewerkers Evert Jan de Wijer en Gerrit de Kruijf bijdragen tot eenLees verder..

Lees meer