1
Het vernuft van Spinoza – Antwoord aan Rinse Reeling Brouwer
2
De grenzen van het land
3
Ballingschap
4
Het land binnengaan
5
‘Land’ als religieuze categorie in Torah
6
De zin van de constitutie in Torah
7
Torah als theologisch-politiek tractaat
8
De vrijheidsidee in Torah
9
Torah-en-Filosofie
10
Elie Wiesel en de betekenis van de Shoah
?>

  Rinse Reeling Brouwer eindigt zijn bespreking van mijn boek De list van Spinoza. De grote gelijkschakeling (Prometheus) met de volgende opmerking: “Tegelijk ontbeert zijn analyse voor mij wel de openheid en de liberaliteit die hij als religieuze levenshouding zo bepleit”.    Zelf heeft hij dan, al eerder in het stuk, de grond genoemd waarop hetLees verder..

Lees meer

Na 6 dagen schepping is G-d ermee opgehouden (2,2). In verschillende toonaarden laat Torah zien dat het nu aan de mens is ‘werk’ te verrichten (I  hfd. 2-5: abodah). Vervolgens komt Torah met een drieluik: de watervloed (maboel), de toren (migdal) en het altaar (mizbeach). In drievoud wordt onderzocht hoe het land ‘één plaats’ (vgl.Lees verder..

Lees meer

Door het land uitgespuugd worden ‘Ballingschap’ is heden aan de orde van de dag. Lukt het de fascisten (Poetin, Erdogan, enzovoort) de liberale orde onklaar te maken en de ‘gelijkschakeling’ (Hitler, 1933) door te voeren, in welke mate dan ook, dan ben je op slag enigermate een vreemdeling in eigen land. Verdrijving uit je territoriumLees verder..

Lees meer

Gezien wat wij zoal meegemaakt hebben in de geschiedenis, en gezien het rechtsbewustzijn dat zich inmiddels ontwikkeld heeft, zit je er al gauw verlegen mee dat Torah het binnentrekken van het land Khena’an door een aan dat land vreemd volk onverbloemd tot project maakt. Dat het in dit geval een god is die het zoverLees verder..

Lees meer

Land: de onderbreking te midden van de oeverloosheid ‘Land’ is er niet van nature. Land wordt pas op de derde dag van de schepping geschapen (I 1,10: èrèts). Het verschijnt wanneer het water op één plaats (makom èchad) bijeengebracht wordt (1,9). Alleen door de oeverloosheid te onderbreken komt de ruimte tot stand waarbinnen leven mogelijkLees verder..

Lees meer

Emancipatie en kosmopolitisme In de vorm van een verhaal confronteert Torah zijn lezer met een filosofie van de vrijheid. Voor de eindige mens is zulke vrijheid alleen mogelijk door een offer-beweging te voltrekken. Aldus vertrouwt deze mens de erfenis van het verleden waarmee hij behept is toe aan G-d, in de verwachting dat deze overLees verder..

Lees meer

  De politieke kwestie Je zou de politieke kwestie als volgt kunnen definiëren: richt het individu zich naar de samenleving of richt de samenleving zich naar het individu? De eerste gedachte vind je bij Hegel, en bij Marx, en in alles wat zich dan een eeuw lang in hun kielzog in Duitsland ontwikkelt. Het tweedeLees verder..

Lees meer

In In de Waagschaal nr. 10 heb ik geschreven dat Torah een filosofie van de vrijheid leert, in de vorm van een verhaal. Nu werk ik het punt wat verder uit. Ik begin aan de kant van de filosofie, en kom dan op het verhaal van Torah. De prioriteit van toekomst Construeer je een tijdstheorie,Lees verder..

Lees meer

In dit artikel introduceer ik een project waaraan ik al geruime tijd werk: Torah-en-Filosofie. Onder Torah versta ik in dit kader uitsluitend de eerste vijf boeken van de Bijbel, – de rol die wij in synagoge lezen omvat ook alleen maar deze vijf boeken. Het vooroordeel waarmee ik deze boeken benader houdt in dat ikLees verder..

Lees meer

  ELIE WIESEL EN DE BETEKENIS VAN DE SHOAH Op 3 februari jl. organiseerde het Appèl kerk en Israël voor de tweede keer een studiedag over Elie Wiesel ter gelegenheid van diens 80e verjaardag op 30 september 2008. Naast ds. S. van der Zee, jarenlange vertolker van Wiesel in de lage landen, en rabbijn TzviLees verder..

Lees meer