1
Chris Rutenfrans over euthanasie en over de Coronacrisis
2
Bijbelvertalen en het verlangen naar het sublieme
3
‘Als de Heer een deur sluit…’
4
Extinction Rebellion, Paulus en de klimaatapocalyps
5
Afscheid van een decennium
6
Commentaar: conflict en vernieuwing in de orthodoxie
7
Meditatie – Zolang er mensen zijn
8
De spirituele en intellectuele vorming van de predikant
9
Commentaar – De wonden van Vrij Links
10
Commentaar – Nieuwe kerkvormen
?>

‘Veel mensen vinden het vanzelfsprekend om bij het toekennen van een schaars intensive care-bed jongeren voorrang te geven boven ouderen. Dat is discriminatie op grond van leeftijd. Ieder mens heeft een eigen waarde, die los staat van leeftijd, geslacht of etniciteit. Dat is een grondwaarde van het Christendom, die de grondslag van onze beschaving gewordenLees verder..

Lees meer

In de 18e eeuw raakte het geschreven woord in een crisis. De autoriteit van het boek, ook van de bijbel, werd aangevochten. Als reactie daarop kwam er een wending naar eenvoudige, ‘natuurlijke’ taal. De Bijbel in Gewone Taal staat in de traditie van dit verlangen naar eenvoud. In een vorig nummer van In de WaagschaalLees verder..

Lees meer

De eerste film die ik als kind zag was ‘The Sound of Music’. Het is het verhaal van de aankomende non Maria, die niet geschikt is voor het klooster en dan buiten het klooster haar geluk gaat vinden. Ik heb de film sindsdien een aantal keer gezien, maar toch blijken stukjes film verkeerd in mijnLees verder..

Lees meer

De Britse klimaatactivist Roger Hallam ontketende eind november binnen en buiten de klimaatbeweging Extinction Rebellion heftige discussies. In een interview met Die Zeit riep hij de Duitsers op om minder emotionele energie in de herdenking van de Shoah te steken. De verbondenheid met de Shoah zou verhinderen dat Duitsland zich emotioneel verbond met de zoveelLees verder..

Lees meer

Precies tien jaar geleden schreef ik mijn eerste ‘Commentaar’ voor In de Waagschaal. Het ging over het Christelijk onderwijs, dat ook toen onder vuur lag. Ik schreef over het belang van het Christelijk onderwijs en opponeerde tegen bezwaren uit seculiere hoek. Om uiteindelijk te vrezen dat het Christelijk onderwijs vooral van binnenuit erodeert. Vandaag zouLees verder..

Lees meer

Eind 2018 kwam in Oekraïne een van het patriarchaat van Moskou onafhankelijke orthodoxe kerk van de grond. De nieuwe kerk is een fusie van een aantal orthodoxe kerken in Oekraïne. De oecumenische patriarch van Constantinopel, Bartholomeus I, tekende begin januari de zgn. tomos waarmee hij de nieuwgevormde Orthodoxe kerk van Oekraïne zelfbestuur verleende. Dit allesLees verder..

Lees meer

Het lied Zolang er mensen zijn op aarde bezingt hoe God sinds het begin van de schepping zorgt en redt. Zolang er al mensen op aarde zijn, zolang de aarde al vruchten geeft, is God onze Vader. Huub Oosterhuis schreef het lied voor de viering van het lof van het jongensinternaat van het Sint MaartencollegeLees verder..

Lees meer

In de discussie rond het ambt van predikant wordt de spirituele kant van het predikantschap uitgespeeld tegen de intellectuele kant. Zo stelt de nota Mozaïek van kerkplekken, de nota die de aanzet heeft gegeven tot de discussie over het ambt van predikant, dat ‘ordinatie (bevestiging met handoplegging) belangrijker is dan opleiding’. In de discussie rondLees verder..

Lees meer

  In mei 2018 verscheen het manifest Vrij Links. Het manifest bepleit ‘een levensbeschouwelijk-neutrale staat, seculier onderwijs voor alle kinderen en een herwaardering van individuele vrijheid.’ Binnen de PvdA, D66, de SP en Groen Links vindt dit pleidooi voor een offensief seculiere overheid en tegen het bijzonder onderwijs gehoor. De Tweede Kamer wil snel overLees verder..

Lees meer

In de Protestantse Kerk ontstaan nieuwe vormen van kerk-zijn. Er zijn pioniersplekken, kloosterachtige woonvormen en dorpsinitiatieven. Kathedrale kerken zouden nieuwe centra van spiritualiteit en cultuur moeten worden. Al langer bestaan er diaconale centra en gemeentes met een scherpe identiteit. Er wordt wel gedacht dat deze nieuwe kerkvormen de kerk van de toekomst zijn. ‘Willen weLees verder..

Lees meer