1
’s Zondags ga ik naar de kerk
2
Verliefdheid en droefheid bij Wessel ten Boom en Herman Gorter
3
Een inspirerende ruïne – De ‘Pastorale Sociologie’ van Willem Banning
4
De Linkse Kerk
5
De doorbraak van de Romantiek in cultuur en geloof
6
In memoriam Wessel ten Boom (1959-2021)
7
‘Geroepen en gezonden’, predikanten voor de 21e eeuw
8
‘Ik ben het geweest’
9
Chris Rutenfrans over euthanasie en over de Coronacrisis
10
Bijbelvertalen en het verlangen naar het sublieme
?>

Onlangs verscheen een niet al te dik boek van Riemer Roukema over liturgie. Het boek is zeer geschikt om in de gemeente te gebruiken. De meeste boeken over liturgie proberen uit te leggen en voor te schrijven. Ze willen laten zien hoe het moet. Meestal willen ze de lezer overhalen alles precies zo te doenLees verder..

Lees meer

  In 1983 drukte Wessel ten Boom mij een dichtbundel in handen met zelfgeschreven poëzie – voornamelijk liefdesgedichten – in een oplage van wel drie exemplaren. Toen ik die gedichten indertijd las overheerste bij mij irritatie. Ik vond ze te snel opgeschreven. Te weinig overwogen. Te veel het uitstorten van zijn geprangde gemoed. Nu ikLees verder..

Lees meer

  De Provinciale Statenverkiezingen beloven een overwinning te worden voor de BoerBurgerBeweging (BBB). Het succes van de BBB drijft op de boerenacties, maar de partij zou lang zo succesvol niet zijn als ze niet ook een andere snaar wist te raken: de onvrede van Nederland buiten de Randstad, waardoor mensen zich identificeren met ‘de boeren’.Lees verder..

Lees meer

Halverwege de jaren vijftig kwam Syp Wynia (1953) in het Friese Oudega (Smallingerland) wonen. Het ouderlijk gezin van deze latere Parool- en Elsevierredacteur was een beetje een buitenbeentje. Ze hoorden niet bij de tweederde meerderheid van gereformeerden in het dorp, maar vanwege hun orthodox-hervormde achtergrond voelden ze zich ook niet thuis in de vrijzinnige HervormdeLees verder..

Lees meer

De jaren zestig kan je omschrijven als de popularisering en intensivering van de Romantiek in de Westerse cultuur. De Romantiek drong door tot in de poriën van de samenleving. Dat had grote gevolgen. De hele manier waarop we keken naar onszelf, naar ons innerlijk en ons gevoel, naar de overheid, de kerk, de natuur enLees verder..

Lees meer

Wessel hield van dansen. Hij had iets springerigs en iets aanstekelijk vrolijks. Als hij bij mij logeerde stroomde er een enorme energie door het huis. Door zijn theologische teksten mengde hij gedichten, van zichzelf of van anderen. Die vrolijkheid was meer dan de buitenkant. Er zat het geloof achter dat deze aarde een tuin vanLees verder..

Lees meer

Op de komende synode van de Protestantse Kerk wordt het rapport ‘Geroepen en gezonden’ besproken. Directe aanleiding voor het rapport is de discussie rond het rapport ‘Mozaïek van kerkplekken’ (2019). In dat rapport werd voorgesteld om pioniersplekken de mogelijkheid te geven om door te groeien tot ‘kerngemeentes’ met maar enkele ambtsdragers in de kerkenraad. EénLees verder..

Lees meer

De schuldbelijdenis van de Protestantse Kerk De schuldbelijdenis van de Protestantse Kerk tegenover de Joodse gemeenschap heeft veel reacties los gemaakt. Zowel vooraf als achteraf waren er felle reacties van mensen die zich verbonden voelen met het kerkelijke verzet. Door schuld te belijden zou het grote kerkelijke verzet gebagatelliseerd zijn. In dit artikel kijk ikLees verder..

Lees meer

‘Veel mensen vinden het vanzelfsprekend om bij het toekennen van een schaars intensive care-bed jongeren voorrang te geven boven ouderen. Dat is discriminatie op grond van leeftijd. Ieder mens heeft een eigen waarde, die los staat van leeftijd, geslacht of etniciteit. Dat is een grondwaarde van het Christendom, die de grondslag van onze beschaving gewordenLees verder..

Lees meer

In de 18e eeuw raakte het geschreven woord in een crisis. De autoriteit van het boek, ook van de bijbel, werd aangevochten. Als reactie daarop kwam er een wending naar eenvoudige, ‘natuurlijke’ taal. De Bijbel in Gewone Taal staat in de traditie van dit verlangen naar eenvoud. In een vorig nummer van In de WaagschaalLees verder..

Lees meer