1
De Linkse Kerk
2
De doorbraak van de Romantiek in cultuur en geloof
3
In memoriam Wessel ten Boom (1959-2021)
4
‘Geroepen en gezonden’, predikanten voor de 21e eeuw
5
‘Ik ben het geweest’
6
Chris Rutenfrans over euthanasie en over de Coronacrisis
7
Bijbelvertalen en het verlangen naar het sublieme
8
‘Als de Heer een deur sluit…’
9
Extinction Rebellion, Paulus en de klimaatapocalyps
10
Afscheid van een decennium
?>

Halverwege de jaren vijftig kwam Syp Wynia (1953) in het Friese Oudega (Smallingerland) wonen. Het ouderlijk gezin van deze latere Parool- en Elsevierredacteur was een beetje een buitenbeentje. Ze hoorden niet bij de tweederde meerderheid van gereformeerden in het dorp, maar vanwege hun orthodox-hervormde achtergrond voelden ze zich ook niet thuis in de vrijzinnige HervormdeLees verder..

Lees meer

De jaren zestig kan je omschrijven als de popularisering en intensivering van de Romantiek in de Westerse cultuur. De Romantiek drong door tot in de poriën van de samenleving. Dat had grote gevolgen. De hele manier waarop we keken naar onszelf, naar ons innerlijk en ons gevoel, naar de overheid, de kerk, de natuur enLees verder..

Lees meer

Wessel hield van dansen. Hij had iets springerigs en iets aanstekelijk vrolijks. Als hij bij mij logeerde stroomde er een enorme energie door het huis. Door zijn theologische teksten mengde hij gedichten, van zichzelf of van anderen. Die vrolijkheid was meer dan de buitenkant. Er zat het geloof achter dat deze aarde een tuin vanLees verder..

Lees meer

Op de komende synode van de Protestantse Kerk wordt het rapport ‘Geroepen en gezonden’ besproken. Directe aanleiding voor het rapport is de discussie rond het rapport ‘Mozaïek van kerkplekken’ (2019). In dat rapport werd voorgesteld om pioniersplekken de mogelijkheid te geven om door te groeien tot ‘kerngemeentes’ met maar enkele ambtsdragers in de kerkenraad. EénLees verder..

Lees meer

De schuldbelijdenis van de Protestantse Kerk De schuldbelijdenis van de Protestantse Kerk tegenover de Joodse gemeenschap heeft veel reacties los gemaakt. Zowel vooraf als achteraf waren er felle reacties van mensen die zich verbonden voelen met het kerkelijke verzet. Door schuld te belijden zou het grote kerkelijke verzet gebagatelliseerd zijn. In dit artikel kijk ikLees verder..

Lees meer

‘Veel mensen vinden het vanzelfsprekend om bij het toekennen van een schaars intensive care-bed jongeren voorrang te geven boven ouderen. Dat is discriminatie op grond van leeftijd. Ieder mens heeft een eigen waarde, die los staat van leeftijd, geslacht of etniciteit. Dat is een grondwaarde van het Christendom, die de grondslag van onze beschaving gewordenLees verder..

Lees meer

In de 18e eeuw raakte het geschreven woord in een crisis. De autoriteit van het boek, ook van de bijbel, werd aangevochten. Als reactie daarop kwam er een wending naar eenvoudige, ‘natuurlijke’ taal. De Bijbel in Gewone Taal staat in de traditie van dit verlangen naar eenvoud. In een vorig nummer van In de WaagschaalLees verder..

Lees meer

De eerste film die ik als kind zag was ‘The Sound of Music’. Het is het verhaal van de aankomende non Maria, die niet geschikt is voor het klooster en dan buiten het klooster haar geluk gaat vinden. Ik heb de film sindsdien een aantal keer gezien, maar toch blijken stukjes film verkeerd in mijnLees verder..

Lees meer

De Britse klimaatactivist Roger Hallam ontketende eind november binnen en buiten de klimaatbeweging Extinction Rebellion heftige discussies. In een interview met Die Zeit riep hij de Duitsers op om minder emotionele energie in de herdenking van de Shoah te steken. De verbondenheid met de Shoah zou verhinderen dat Duitsland zich emotioneel verbond met de zoveelLees verder..

Lees meer

Precies tien jaar geleden schreef ik mijn eerste ‘Commentaar’ voor In de Waagschaal. Het ging over het Christelijk onderwijs, dat ook toen onder vuur lag. Ik schreef over het belang van het Christelijk onderwijs en opponeerde tegen bezwaren uit seculiere hoek. Om uiteindelijk te vrezen dat het Christelijk onderwijs vooral van binnenuit erodeert. Vandaag zouLees verder..

Lees meer