1
De spirituele en intellectuele vorming van de predikant
2
Commentaar – De wonden van Vrij Links
3
Commentaar – Nieuwe kerkvormen
4
Commentaar (Toerisme in Amsterdam)
5
’t Hooge Nest, een Joodse verzetsgeschiedenis
6
Een mozaïek van kerkplekken
7
Commentaar – Muziekbeleid voor de Protestantse Kerk
8
Commentaar – De Friese identiteit
9
Kleine Koen in de tuin
10
Commentaar – De ziel van de Brexit
?>

In de discussie rond het ambt van predikant wordt de spirituele kant van het predikantschap uitgespeeld tegen de intellectuele kant. Zo stelt de nota Mozaïek van kerkplekken, de nota die de aanzet heeft gegeven tot de discussie over het ambt van predikant, dat ‘ordinatie (bevestiging met handoplegging) belangrijker is dan opleiding’. In de discussie rondLees verder..

Lees meer

  In mei 2018 verscheen het manifest Vrij Links. Het manifest bepleit ‘een levensbeschouwelijk-neutrale staat, seculier onderwijs voor alle kinderen en een herwaardering van individuele vrijheid.’ Binnen de PvdA, D66, de SP en Groen Links vindt dit pleidooi voor een offensief seculiere overheid en tegen het bijzonder onderwijs gehoor. De Tweede Kamer wil snel overLees verder..

Lees meer

In de Protestantse Kerk ontstaan nieuwe vormen van kerk-zijn. Er zijn pioniersplekken, kloosterachtige woonvormen en dorpsinitiatieven. Kathedrale kerken zouden nieuwe centra van spiritualiteit en cultuur moeten worden. Al langer bestaan er diaconale centra en gemeentes met een scherpe identiteit. Er wordt wel gedacht dat deze nieuwe kerkvormen de kerk van de toekomst zijn. ‘Willen weLees verder..

Lees meer

Het toerisme in Amsterdam brengt overlast met zich mee. Deels in de categorie klein leed. Een beperkt aantal straten, grachten en pleinen is zo vol dat het vanzelf een voetgangersgebied geworden is. En niet iedere toerist is meteen een volleerd wielrijder. Maar de echte overlast komt niet van het aantal mensen op straat, maar vanLees verder..

Lees meer

In grote lijnen kende ik het verhaal van Lin Jaldati (artiestennaam van Lientje Brilleslijper, 1912-1988). Het was me toegefluisterd bij twee van haar optredens, die ik in de jaren tachtig in Oost-Berlijn meemaakte. Zij zong Jiddische liederen. Het vrolijke ‘Als der rebbe Elimejlech’ onthield ik meteen. Haar man Eberhard Rebling (1911-2008) zat achter de pianoLees verder..

Lees meer

  In de concept-nota ‘Mozaïek van kerkplekken’ van de Protestantse Kerk wordt voorgesteld om pioniersplekken en andere nieuwe initiatieven te laten doorgroeien naar een kerkordelijk nieuwe vorm van gemeentezijn: een kerngemeente. Dat wordt een gemeente zonder veel kerkordelijke verplichtingen, geleid door een kernraad met minstens drie ambtsdragers. Aanleiding is het verlangen van een aantal pioniersplekkenLees verder..

Lees meer

De Protestantse Kerk heeft geen muziekbeleid. Dat bemoeilijkt de ontwikkeling van de kerkmuziek in Nederland. Het ontbreken van muziekbeleid komt voort uit een traditie van desinteresse. De gereformeerde kerk heeft muzikale begeleiding lang gewantrouwd. Begeleiding zou maar afleiden van de inhoud van de tekst. Deze fixatie op de tekst leidde tot een blinde vlek voorLees verder..

Lees meer

Wat Fries-zijn inhoudt is onduidelijk, maar ook reëel. Het zit hem in de taal. In de schilderkunst van Willem van Alt­huis, die van het ijle landschap een spirituele ervaring maakt. In het dorpsleven met zijn korfbalverenigingen, muziekkorpsen, kerken, familiezin en gemeenschapszin. Qnderdeel is ook een anti-Randstadsentiment. De Friese beweging houdt zijn jaarlijkse toogdag bij Warns,Lees verder..

Lees meer

  Dit is het laatste plaatje uit het boek ‘Kleine Koen in de tuin’. Links op de voorgrond met het pagekapsel staat Koen. In het centrum staat September op zijn luit te spelen. Vrouw Koolhoofd, de erwten-, bonen- en bloemenmeisjes kijken toe. Het is volgens mij niet een boek uit mijn jeugd. Maar boeken alsLees verder..

Lees meer

  Ironisch en tragisch aan de Brexit is dat al die mensen die een onafhankelijker Verenigd Koninkrijk wensten er straks achter zullen komen dat het Verenigd Koninkrijk veel afhankelijker is geworden. Op allerlei gebieden zal het Verenigd Koninkrijk straks rekening moeten houden met Brussel, de VS en misschien zelfs met China of de Russische maffia.Lees verder..

Lees meer