1
Al dat geweld
2
Een eeuwig huis (Pred. 12: 5)
3
Simon Vinkenoog (1928-2009), een bewegelijke man
4
John Donne en zijn Ann in een roman
5
Pasen in Hippo
6
Zoektocht naar de vader
7
Epifanie (II Tim. 4:8, slot)
8
Vele boeken in één dik boek
9
Ralph Vaughan Williams
10
Franz Kafka – zijn 125ste geboortedag
?>

  AL DAT GEWELD Angst Voor het eerst werd ik met geweld en angst geconfronteerd toen ik een kleine jongen was. Ik logeerde in de vakantie van mijn ouders op de boerderij van mijn grootvader en oom. Er waren daar nog meer ooms, ook op vakantie. Op een keer spraken zij over de oorlog. TijdensLees verder..

Lees meer

  EEN EEUWIG HUIS – Ja, de mens gaat naar zijn eeuwig huis (Prediker 12, 5) Je ziet de woorden over de mens die naar zijn eeuwig huis gaat wel in overlijdensadvertenties afgedrukt staan. De vraag is, of wat de nabestaanden van de mens die is heengegaan in de woorden horen, klopt met de bedoelingLees verder..

Lees meer

  SIMON VINKENOOG (1928-2009), EEN BEWEGELIJKE MAN Jaren geleden ben ik korte tijd opgetrokken met Simon Vinkenoog. Dat was toen Ad den Besten promoveerde op een proefschrift over de dichter van het Wilhelmus aan de Universiteit van Amsterdam. Bij de Lutherse Kerk aan het Spui wachtten mensen om binnengelaten te worden en onder die mensenLees verder..

Lees meer

  JOHN DONNE EN ZIJN ANN IN EEN ROMAN Meer dan drie eeuwen na zijn dood blijft John Donne (1572-1631) nog altijd boeien. Steeds weer wordt de aandacht op hem gevestigd en komen er nieuwe bewonderaars van zijn werk. Op 26 mei jl. werd er ’s avonds een programma uitgezonden door BBC 2, Looking forLees verder..

Lees meer

  PASEN IN HIPPO In 1947 verscheen ‘Augustinus de zielzorger- een studie over de praktijk van een kerkvader’ van F. van der Meer (1904-1994). Verleden jaar verscheen bij Kok Kampen een nieuwe uitgave met een inleiding van prof. T. van Bavel en dr. W. Kusters. Bij de aanbieding zei Martijn Schrama: ‘Op magistrale wijze heeftLees verder..

Lees meer

  ZOEKTOCHT NAAR DE VADER Van Laura Reedijk-Boersma, die regelmatig in dit blad schrijft, verscheen Heilige Momenten, over haar ervaringen ver en dichtbij, haar ontmoetingen, pelgrimstochten en bedevaarten, geschreven in een heel eigen stijl, in ‘her own voice’ zoals Barbara Pym zou zeggen. Het zijn niet altijd verre tochten die zij onderneemt. Er is ookLees verder..

Lees meer

  EPIFANIE  …doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. II Tim. 4:8 (slot) Eerst wordt er in 2 Tim. 4, vss 7 en 8, in de eerste persoon enkelvoud gesproken, maar dan wordt aan het slot overgeschakeld naar allen: ‘maar ook allen, die zijn verschijning (epifaneia) hebben liefgehad’. De kringLees verder..

Lees meer

  VELE BOEKEN IN ÉÉN DIK BOEK Uniek Een uniek boek is verschenen! Alle deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken bij elkaar, nauwkeurig vertaald, woord voor woord, en prachtig uitgegeven door uitgeverij Skandalon, met rode cijfertjes en rode bladzijden tussen de boeken. Bovendien bevat dit kloeke (een woord dat je vroeger vaak hoorde) boek 36 afbeeldingenLees verder..

Lees meer

  RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958), COMPONIST Twee jaar geleden stond in dit blad een artikel met de titel ‘Honderd jaar English Hymnal’(10 juni 2006, nwe jrg 35, nr 8). Omdat het over het English Hymnal ging kon de naam van Ralph Vaughan Williams niet ontbreken, want hij was de muzikale redacteur. Ralph ( uit teLees verder..

Lees meer

  FRANZ KAFKA – ZIJN 125STE GEBOORTEDAG Franz Kafka is geboren op 3 juli 1883 in Praag, in het huis ‘Zum Turm’. Dat is dus 125 jaar geleden. Hem was geen lang leven beschoren. Hij werd nog geen 41 jaar, want hij overleed 3 juni 1924 in Wenen. Bij zijn overlijden waren zijn geliefde, DoraLees verder..

Lees meer