1
Nikolaus Ludwig, Graf von Zinzendorf und Pottendorf, 1760-2010
2
Nieuwe levens
3
Leipzig, herfst 1989
4
Theresia van Avila, verzetshelden en een dominee
5
Juliana van Norwich en de liefde
6
Juliana van Norwich en haar tijd (I)
7
Zijne majesteit de koning (Ps. 93)
8
Gunning over Calvijn
9
‘Hier is Arie’
10
Nationale synode
?>

NIKOLAUS LUDWIG, GRAAF VON ZINZENDORF UND POTTENDORF, 1760-2010 Graaf Von Zinzendorf, de man die zich door niets liet weerhouden de lof van het Lam te bezingen en anderen uitno-digde met de lofzang in te stemmen, is geboren in Dresden op 26 mei 1700 en gestorven in Herrnhut op 9 mei 1760. Hij is dus 250Lees verder..

Lees meer

  NIEUWE LEVENS Ingo Schulze (1962) schreef een vuistdikke roman, een roman in briefvorm en vele van de brieven zijn uitzonderlijk lang. Het zijn brieven geschreven door Enrico Türmer in de periode van 6 januari t/m 11 juli 1990. De brieven zijn geadresseerd aan Vera, de lievelingszuster van Enrico, aan Johann Ziehlke, een schoolvriend enLees verder..

Lees meer

  LEIPZIG, HERFST 1989 Erich Loest was bij de demonstraties in de herfst van 1989 in Leipzig niet aanwezig, ook niet bij de climax van de demonstraties in en rondom de Nikolaïkerk en andere kerken op 19 oktober van dat jaar. Hij volgde gespannen de gebeurtenissen in Bad Godesberg. Hij had de DDR moeten verlatenLees verder..

Lees meer

  THERESIA VAN AVILA, VERZETSHELDEN EN EEN DOMINEE Anders dan bij Juliana van Norwich kennen we wel de echte naam van Theresia van Avila en weten we waar en wanneer zij is geboren (Avila 28 maart 1515) en overleden (Alba de Tormes, bij Salamanca, 4 oktober 1582). Telkens weer en tot op de dag vanLees verder..

Lees meer

  JULIANA VAN NORWICH EN DE LIEFDE Juliana van Norwich was kluizenares. Zij leefde afgezonderd van de wereld, maar dat betekende niet dat zij zich afkeerde van de wereld der mensen. Haar antwoord op de liefde van God was haar liefde tot God en liefde voor de mensen die zich tot haar wendden. Gedreven doorLees verder..

Lees meer

  JULIANA VAN NORWICH EN HAAR TIJD (I) Juliana (of Julian) van Norwich (ca 1342-ca 1416) ontleende haar naam aan de stad waar zij als kluizenares leefde in de St Juliankerk. Ook de naam Juliana is niet haar echte naam. De kerk heette niet naar haar maar zij heette naar de kerk. De precieze dataLees verder..

Lees meer

  ZIJNE MAJESTEIT DE KONING – Psalm 93 Aan het begin van Psalm 93 klinkt de verrukte uitroep: ‘De HEER is Koning, met majesteit heeft Hij zich bekleed’. De Here God is pas werkelijk en ten volle ‘zijne Majesteit de Koning’. Letterlijk staat er aan het begin van de psalm, dat God de HEER alsLees verder..

Lees meer

  GUNNING OVER CALVIJN Op 23 januari 1854 werd J.H. Gunning Jr. als predikant bevestigd in zijn eerste gemeente Blauwkapel. Hij was daar tot 1857 toen hij predikant werd in Hilversum. Uit de periode in Blauwkapel dateren de eerste contacten met de oudere D. Chantepie de la Saussaye, zijn geestelijke vader en vriend voor hetLees verder..

Lees meer

  ‘HIER IS ARIE’ De telefoon rinkelt, ik neem op en hoor: ‘Hier is Arie’. Dat zijn de woorden waarmee A. A. Spijkerboer zich telefonisch meldt. En dan is er geen twijfel mogelijk. Daar is Arie. Vele jaren werd ik telkens door hem gebeld en dan was er contact. Kort en zakelijk waren zijn telefoontjes,Lees verder..

Lees meer

  NATIONALE SYNODE Als jongen vond ik al die kerken in Nederland geloofsondermijnend. Alleen al de kerken die zich ‘gereformeerd’ noemen, waren haast niet te tellen, en dat is zo gebleven. Blijkbaar kan het altijd nog gereformeerder. Later kwam ik in kennis met het werk van prof. J.H. Gunning, de man die onvermoeibaar pleitte voorLees verder..

Lees meer