1
Noordmans contra Barth, inzake de schepping (II)
2
Noordmans contra Barth, inzake de schepping (I)
?>

  NOORDMANS CONTRA BARTH, INZAKE DE SCHEPPING (II) Het is in zijn lezing ‘Kritieke spanningen in de gereformeerde theologie’, gehouden in 1935 voor de theologische stu-denten van de VU, dat Noordmans getuigt van zijn hartelijke instemming met Barths afwijzing van alle natuurlijke the-ologie. Daar is Noordmans in discussie met Abraham Kuypers leer van de ‘algemeneLees verder..

Lees meer

  NOORDMANS CONTRA BARTH, INZAKE DE SCHEPPING (I) Noordmans behoorde tot degenen die Barth in de jaren twintig in Nederland hebben geïntroduceerd. Hij plaatste bij Barths Römerbrief ook enkele kritische kanttekeningen. Maar dat deed geen afbreuk aan zijn fundamentele instem-ming met Barths nieuwe, kritische inzet. In 1926 bezocht Barth Nederland voor de eerste keer. InLees verder..

Lees meer