1
Vincent van Gogh als auteur
2
De dood bestaat niet
3
Meditatie – Stand-by
4
Het fides informis – scheidslijn tussen katholiek en protestant?
5
Vang ons de vossen!
6
75 jaar vrijheid – ook van stereotypen?
7
De ziel laat zich moeilijk vangen II
8
De ziel laat zich moeilijk vangen (I)
9
Meditatie – Geloof als voorkennis
10
Roel Houwink: literair netwerker en Barth-epigoon
?>

  ‘Het is even interessant en even moeilijk om iets goeds te zeggen als om iets te schilderen. Er is de kunst van lijnen en kleuren, maar de kunst van het woord is en blijft evengoed bestaan’ Vincent van Gogh aan Emile Bernard, 19 april 1888   Als iemand zowel de wereld van de kunstLees verder..

Lees meer

Johannes lezen met Jan Nieuwenhuis “Jezus heeft het woord dood nooit in de mond genomen. Hoe Johannes over Lazarus vertelt, vind ik adembenemend: Drie dagen is Lazarus overleden. Maar (net als bij Jaïrus en de hofbeambte van Kafarnaüm) zegt Jezus: hij slaapt. De realiteit van wat wij dood noemen, weigert hij te accepteren. Ook inLees verder..

Lees meer

Word wakker Heer, waarom slaapt u?   (Ps. 44: 24) Je moet maar durven. Van God in de hemel beweren dat hij slaapt. Elders in de psalmen wordt dat glashard ontkend. Het vormt het basic trust van Israël en van de christelijke gemeente: ‘Hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël’ (Ps 121:4). InLees verder..

Lees meer

Het is als na een urenlange bergwandeling. De oh’s en ah’s liggen op je lippen bestorven. Je vraagt jezelf af: kan ik, zal ik over deze ervaring verhalen? Is het wel in woorden of in beelden te vangen? Of ben ik te moe om te denken, en komt het pas met een paar dagen ofLees verder..

Lees meer

Het was in een klooster in België. Een vorstelijke ambiance: veel rust, veel liturgie en eigen bier. Ook een prachtige binnentuin waarin je zon en schaduw kon vinden, stilte én ontspanning. Op een morgen was het rond het ontbijt lawaaiiger dan anders. De oorzaak werd in de loop van de ochtend een ieder gewaar: erLees verder..

Lees meer

In de eerste jaargang van In de Waagschaal stond een brief afgedrukt van K. Barth aan de Duitse theologen die krijgsgevangen gemaakt waren. Nu had Barth als Zwitser zelf met velen van hen een band, omdat hij tussen 1921 en 1935 les gaf in Duitsland, en spreekt ze dan ook aan met ‘geliefde broeders’. TegelijkLees verder..

Lees meer

K. Barth wil over een leven aan gene zijde van de dood niet spreken. Hij heeft daar goede argumenten voor. Juist de eindigheid – Gods oordeel – bepaalt ons mensen bij de onherhaalbaarheid en het gewicht van dit leven. Waar christelijke hoop gaat betekenen dat wij onze hoop stellen op een leven na dit levenLees verder..

Lees meer

Wie er eenmaal op gaat letten, ontdekt hoe vaak het woord ziel valt, vooral in samengestelde woorden, in de seculiere zin van het woord en in titels. Zeeland als zielslandschap (Oek de Jong). We leven in een zielsbange tijd (Willem Jan Otten). Een tv-programma met de titel Met hart en ziel of de Hart &Lees verder..

Lees meer

‘Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles’ (1 Johannes 2:20, HSV) Geloof is een vreemd soort kennis. Het komt snel aanmatigend over. Juist nu de kerk een toontje lager leert zingen, kan het aplomb van de apostel Johannes in deze brief storen. In de grondtekst ontbreekt het object van hetLees verder..

Lees meer

Roel Houwink (1899-1987) was als recensent en redactiesecretaris van het letterkundig tijdschrift Opwaartse Wegen (1923-1940) een vooraanstaand figuur – volgens kenners was hij in de literaire wereld in het interbellum echt overal te vinden. Zijn naam kom je in de dagboeken van K.H. Miskotte verschillende keren tegen. Onlangs verschenen er in korte tijd drie boekenLees verder..

Lees meer