1
Macbeth – een criminal mind
2
Meditatie Mattheus 28:7b
3
Geschiedenis in veelvoud
4
De nieuwe MIddeleeuwen
5
Geloven zonder kunstmest
6
Grondvesten
7
Neo Rauch
8
Abram, de vogelverschrikker (meditatie)
9
Het monster onder óns bed
10
De grondwet als erfgoed
?>

Wie dezer dagen de boekwinkel binnenstapt op zoek naar Macbeth, kan de vraag krijgen: ‘Welke bedoelt u: die van de misdaadschrijver Jo Nesbø of die van de klassieke schrijver Shakespeare?’ In beide boeken vormt niet alleen Schotland het decor en vloeit er bovengemiddeld veel bloed, maar ook handelt het over een man die ervan overtuigdLees verder..

Lees meer

  Pastor redivivus ‘Hij gaat jullie voor naar Galilea…’ (Mattheüs 28:7b)                                                                 Mattheüs maakt goed duidelijk dat Pasen in de hemel is begonnen. DeLees verder..

Lees meer

Het boek bleef een tijdje op de redactietafel liggen. Weer iets in het kader van Israël en de Palestijnen, leek de leidende gedachte. Maar waarom dan gekozen voor de titel Palestina en Israël? Dat intrigeerde. De achterflaptekst spitst het nog meer toe. Gemeld wordt dat dit boek met opzet verscheen in het jaar dat deLees verder..

Lees meer

  Frank Ankersmit (1945), emeritus hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis en columnist, stelt als diagnose dat de indrukwekkende erfenis van de Europese cultuur op is. In dit themanummer over Ondergang mag zijn analyse niet ontbreken. Expressis verbis verwees Ankersmit onlangs in een uitvoerig – 416 pagina’s lang(!) – interview naar Spengler. Hoezeer hij ook metLees verder..

Lees meer

  ‘Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden’ (Hebr. 12:4) Het bijbelboek Hebreeën legt de gemeente het vuur na aan de schenen. Geloven – dat gaat tot bloedens toe! Wie het werkelijk waagt Jezus te volgen – moet ‘the whole way’ gaan. Eerder drukt de schrijver zijn lezers op ‘t hart: ‘Laat totLees verder..

Lees meer

We zijn met onze redactiesecretaris Wessel en de zijnen opgeschrikt door het onwerkelijke en volkomen onverwachte bericht van zijn ernstige ziekte. Wat een mokerslag – voor hem persoonlijk,  voor zijn kring van intimi én, zo durf ik wel te zeggen, voor de theologiebeoefening in Nederland. We hebben natuurlijk alle begrip dat hij zijn handen vrijLees verder..

Lees meer

CULTUREEL GEWICHTAflevering 24   Ruim zestig schilderijen zijn er in museum De Fundatie te zien van schilder Neo Rauch. Hij is geboren in 1960, een exponent van de Neue Leipziger Schule, en na de val van de muur is zijn ster snel gerezen – zeker in de Verenigde Staten, daar werd hij uitgeroepen tot ‘deLees verder..

Lees meer

Toen de roofvogels neerstreken, joeg Abram ze weg (Gen. 15:11)   God heeft Abram uit zijn tent gelokt. Hij ontvangt een belofte te mooi om waar te zijn. Waaraan zal ik wéten dat ik het beërf, vraagt de vader der gelovigen? God antwoordt: Wil jij alles klaar maken om samen een verbond te sluiten? AbramLees verder..

Lees meer

  Typische kinderangsten zijn het: spoken of krokodillen onder het bed en monsters achter de kast of het gordijn. Sociaal pedagogen geven als advies: ontken ze niet. Maar herkennen doe je ze ook niet. Het schijnt zaak te zijn er niet al te luchtig over te doen, boos te worden of ze te negeren. DatLees verder..

Lees meer

  Cultureel gewicht, aflevering 19   Misschien dat de muzen aan wie deze rubriek gewijd is gruwen van het juridische proza van de Nederlandse grondwet. De openingszin ‘Allen, die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ lijkt niet echt de taal van de dochters van Zeus. En toch is alleen al dezeLees verder..

Lees meer