1
Jacob Taubes over de vijanden in de Romeinenbrief
2
Rowan Williams als theoloog van de heiliging
3
Rowan Williams als historisch theoloog
4
Rowan Williams als systematisch theoloog
5
Rowan Williams als publiek theoloog
6
Rowan Williams: een biografische introductie als begin van een leesverslag
7
Een nieuw vertoog en een nieuwe ervaring
8
De Joodse schriftuitleg en de Amsterdamse school
9
Theologie, dat is spreken van God
10
Theologie, dat is spreken van God
?>

  De bijdrage van Joop Zuur in nummer 3 van deze jaargang herinnerde mij onweerstaanbaar aan Jacob Taubes. Niet, omdat Taubes net als Zuur moeite zou hebben met het verstaan van de vijanden in Romeinen 11:28 als ‘Gods’ vijanden – hij had bepaalde redenen van die quasi-invoeging of althans duiding uit te gaan, zoals weLees verder..

Lees meer

In de Nederlandse uitgave van Geloof in de publieke ruimte is het overzicht van werken van Rowan Williams (28-29) keurig in rubrieken ingedeeld. Zo komen de kopjes ‘over theologie’ en ‘over spiritualiteit en gebed’ uiteen te liggen. Dat is overzichtelijk, maar het legt ook uiteen wat bijeen hoort. Want ook wanneer Williams over en vanuitLees verder..

Lees meer

On Arius: Heresy and Tradition, een vroeg, later nog herzien werk van Rowan Williams, zet in met een uitvoerige biografisch-contextuele schets van Arius en diens theologisch programma. Hiermee voorkomt Williams, Arius uitsluitend te bezien als de ketter die Athanasius later in hem zag. Tegelijk analyseert hij hoe Arius, bij alle felheid die in hem stak,Lees verder..

Lees meer

In de bundel On Christian Theology bracht Williams aan de vooravond van zijn ambt in Canterbury een achttiental theologische opstellen samen uit de voorafgaande twintig jaren. De anekdote waarmee Williams de proloog inzet is veelzeggend: bij zijn eerste lezing aan een Duitse universiteit, zo vertelt hij, kreeg hij meteen de vraag voorgelegd: ‘wat is jeLees verder..

Lees meer

Wat sociologen ‘de terugkeer van de religie’ noemen, neemt naar de waarneming van Williams vooral de vorm aan van het doordringen van de markt op het veld van de religie en spiritualiteit. ‘De klant behoudt de controle en zijn of haar relatie met de gemeenschap of kerk wordt regelmatig bevraagd en beoordeeld op de vraagLees verder..

Lees meer

In 2013 gaf Skandalon onder de titel Geloof in de publieke ruimte een vertaling uit van de verzamelde voordrachten, die Rowan Williams als aartsbisschop van Canterbury voor telkens weer een ander gehoor had gehouden over de volle breedte van de maatschappelijke thema’s die tijdens zijn episcopaat aan de orde waren. Hoewel ‘The death of ChristianLees verder..

Lees meer

Foucault over de plaats van het vroege christendom in de geschiedenis van de seksualiteit Michel Foucault is ruim twintig jaar als een komeet aan het intellectuele en sociaal-politieke universum voorbij geschoten. Hij verlegde ingrijpend de vraagstelling in de sociale wetenschappen door verschijnselen, instituten en actoren daarbinnen niet als in zich rustende gegevenheden te benaderen, maarLees verder..

Lees meer

Terecht stelt Marcel Poorthuis de vraag: waarom zou de ekklesia in de Joodse schriftuitleg zijn geïnteresseerd?  Miskotte K.H. Miskotte vond daarop een duidelijk theologisch antwoord. Zijn intuïtie, gevormd door zijn kennisname van Joodse godsdienstwijsgeren uit de vroege 20e eeuw: wij, in deze Germaanse landen in kerkelijke overleveringen opgegroeid, zijn goeddeels door Israël gestoorde heidenen. WeLees verder..

Lees meer

Barth voor beginners I ‘Wij moeten als theologen van God spreken’ (maar we kunnen het niet), stelt Karl Barth, vers een jaar hoogleraar, in een programmatische voordracht uit 1922 voor een vrijzinnig gehoor. Hij voegt eraan toe: ‘onze naam zegt het’. Precies zo stond het aan het begin van veel aloude scholastische werken inzake deLees verder..

Lees meer

Barth voor beginners I   ‘Wij moeten als theologen van God spreken’ (maar we kunnen het niet), stelt Karl Barth, vers een jaar hoogleraar, in een programmatische voordracht uit 1922 voor een vrijzinnig gehoor. Hij voegt eraan toe: ‘onze naam zegt het’. Precies zo stond het aan het begin van veel aloude scholastische werken inzakeLees verder..

Lees meer