1
De Thora als geboortegrond van de mensenrechten
2
‘Kom verder!’
3
De theologische veronderstellingen van kerkelijk beleid. Over een essay van Günter Thomas
4
Spinoza boegbeeld van de liberale democratie? Victor Kal leest anders
5
Een reactie als reformatorisch theoloog op De onzichtbare maat
6
Jacob Taubes over de vijanden in de Romeinenbrief
7
Rowan Williams als theoloog van de heiliging
8
Rowan Williams als historisch theoloog
9
Rowan Williams als systematisch theoloog
10
Rowan Williams als publiek theoloog
?>

Een boek van Herman van Praag met een verrassende gesprekspartner Herman van Praag (1929) vroeg in de jaren zestig en zeventig, de tijd waarin de beweging ‘antipsychiatrie’ de nadruk legde op maatschappelijk onrecht als bron voor psychische ziekte en afwijkend gedrag, aandacht voor het lichamelijke fundament van onze psyche. Vanaf zijn afscheid als hoogleraar BiologischeLees verder..

Lees meer

Het nieuwe boek van de wintergast In dit deel van zijn memoires figureert Freek de Jonge zelf maar karig. Het biedt een eerlijk en bovenal liefdevol portret van zijn vader Andries de Jonge, tot aan het vertrek uit Workum, zijn tweede gemeente als hervormd predikant, in 1951. De humor is niet uitbundig, zoals op deLees verder..

Lees meer

Günter Thomas is hoogleraar Systematische Theologie aan de Ruhr-Universität en een van de twee voorzitters van de jaarlijkse Karl Barth-Tagung op de Leuenberg. In een omvangrijk essay (zonder voetnoten) intervenieert hij in het gesprek over de situatie waarin de Evangelische Kirche in Deutschland met haar Landeskirchen verkeert. Reorganisatie volgt op reorganisatie, in het groot enLees verder..

Lees meer

Op 5 november 2004, drie dagen na de moord op Theo van Gogh, woonde ik een lezing bij in het paleis op de Dam. Spreker was Jonathan Israel, auteur van een reeks studies naar de ‘Radicale Verlichting’, die hij bij Spinoza laat beginnen. Het hevige gesprek werd bepaald door het thema van de ‘vrijheid vanLees verder..

Lees meer

  Voor Kinneging is het Christendom als pijler voor de Europese Traditie ‘versmolten met’ het platoonse perspectief waarmee de patres de Schriften lazen (383). Ik onderschrijf, dat de vaak aangebrachte tegenstelling tussen israëlitisch en hellenistisch veelal niet opgaat (al in de periode van het vroege Jodendom niet) en dat een doordenking van de Bijbelse boodschapLees verder..

Lees meer

  De bijdrage van Joop Zuur in nummer 3 van deze jaargang herinnerde mij onweerstaanbaar aan Jacob Taubes. Niet, omdat Taubes net als Zuur moeite zou hebben met het verstaan van de vijanden in Romeinen 11:28 als ‘Gods’ vijanden – hij had bepaalde redenen van die quasi-invoeging of althans duiding uit te gaan, zoals weLees verder..

Lees meer

In de Nederlandse uitgave van Geloof in de publieke ruimte is het overzicht van werken van Rowan Williams (28-29) keurig in rubrieken ingedeeld. Zo komen de kopjes ‘over theologie’ en ‘over spiritualiteit en gebed’ uiteen te liggen. Dat is overzichtelijk, maar het legt ook uiteen wat bijeen hoort. Want ook wanneer Williams over en vanuitLees verder..

Lees meer

On Arius: Heresy and Tradition, een vroeg, later nog herzien werk van Rowan Williams, zet in met een uitvoerige biografisch-contextuele schets van Arius en diens theologisch programma. Hiermee voorkomt Williams, Arius uitsluitend te bezien als de ketter die Athanasius later in hem zag. Tegelijk analyseert hij hoe Arius, bij alle felheid die in hem stak,Lees verder..

Lees meer

In de bundel On Christian Theology bracht Williams aan de vooravond van zijn ambt in Canterbury een achttiental theologische opstellen samen uit de voorafgaande twintig jaren. De anekdote waarmee Williams de proloog inzet is veelzeggend: bij zijn eerste lezing aan een Duitse universiteit, zo vertelt hij, kreeg hij meteen de vraag voorgelegd: ‘wat is jeLees verder..

Lees meer

Wat sociologen ‘de terugkeer van de religie’ noemen, neemt naar de waarneming van Williams vooral de vorm aan van het doordringen van de markt op het veld van de religie en spiritualiteit. ‘De klant behoudt de controle en zijn of haar relatie met de gemeenschap of kerk wordt regelmatig bevraagd en beoordeeld op de vraagLees verder..

Lees meer