1
Theologie, dat is spreken van God
2
Theologie, dat is spreken van God
3
Het begin, en niet het resultaat van ons denken.
4
Het begin, en niet het resultaat van ons denken
5
Nieuwe oerwoorden van het Bijbels ABC
6
Oerwoorden in de vroege 21e eeuw – naar een nieuw Bijbels ABC
7
Getuigen en denken
8
In gedachtenis Bé Ruys
9
Calvijns uitdaging voor economisch handelen nu
10
Een verlaat antwoord aan At Polhuis
?>

Barth voor beginners I ‘Wij moeten als theologen van God spreken’ (maar we kunnen het niet), stelt Karl Barth, vers een jaar hoogleraar, in een programmatische voordracht uit 1922 voor een vrijzinnig gehoor. Hij voegt eraan toe: ‘onze naam zegt het’. Precies zo stond het aan het begin van veel aloude scholastische werken inzake deLees verder..

Lees meer

Barth voor beginners I   ‘Wij moeten als theologen van God spreken’ (maar we kunnen het niet), stelt Karl Barth, vers een jaar hoogleraar, in een programmatische voordracht uit 1922 voor een vrijzinnig gehoor. Hij voegt eraan toe: ‘onze naam zegt het’. Precies zo stond het aan het begin van veel aloude scholastische werken inzakeLees verder..

Lees meer

    De triniteitsleer van Barth vertaald Gaandeweg komen steeds meer onderdelen van de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth in Nederlandse vertaling beschikbaar voor een, ook theologische, intelligentsia die steeds minder met het Duits vertrouwd is. E.P. Meijering verrijkte ons met een goed lopende en toch het origineel niet verloochenende weergave van de paragrafen 8-12Lees verder..

Lees meer

De triniteitsleer van Barth vertaald   Gaandeweg komen steeds meer onderdelen van de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth in Nederlandse vertaling beschikbaar voor een, ook theologische, intelligentsia die steeds minder met het Duits vertrouwd is. E.P. Meijering verrijkte ons met een goed lopende en toch het origineel niet verloochenende weergave van de paragrafen 8-12 uitLees verder..

Lees meer

  Welke Bijbelse ‘oerwoorden’ vinden we tegenover de oerwoorden van onze huidige culturele situatie? We vervolgen de peiling onder theologische studenten (zie IdW 45/12). Wat zijn voor hen de kernwoorden van een nieuw Bijbels ABC? ‘Melden’. Wat mensen op z’n best in de Bijbel verwachten te vinden, aldus de studenten van het cursusjaar 2015-16, isLees verder..

Lees meer

  Aan het begin van Hoofdstuk 11 van het Bijbels ABC, Verwachting, houdt Miskotte voor een moment in en stelt terugblikkend vast: ‘we hebben nu ettelijke keren ons bij verrassing gesteld gezien voor oerwoorden van de Heilige Schrift, die wij daarvoor niet zouden gehouden hebben (…). Waarschijnlijk komt dat voort uit onze (…) hebbelijkheid, omLees verder..

Lees meer

  Het weerwoord van Willem Maarten Dekker na de reacties van Edward van ’t Slot en Ariaan Baan op zijn bespreking van de dissertatie van laatstgenoemde (IdW 43/9, 11 en 12) wekte in mij de behoefte, mij in het door hen gevoerde gesprek te mengen. Ik zeg eerst een en ander over fides quaerens intellectumLees verder..

Lees meer

Op 22 mei overleed in Berlijn op 96-jarige leeftijd Amalia Elisabeth Ruys, beter bekend als Bé Ruys, die jarenlang predikante was van de Niederländische Ökumenische Gemeinde in Berlijn en de DDR, en de bestierder van het Hendrik-Kraemer-Haus, oftewel het HKH, in West-Berlijn aan de rand van Dahlem. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor alle Nederlandse vrienden enLees verder..

Lees meer

CALVIJNS UITDAGING VOOR ECONOMISCH DENKEN EN HANDELEN NU Roelf Haan is econoom, werkte als Nederlands ambtenaar bij het IMF maar vertrok vanwege afwijkende idee’n bij het ministerie van financi’n, doceerde in Argentini’, en was na terugkomst onder meer directeur van de IKON en voorzitter van Solidaridad en bovendien hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Het isLees verder..

Lees meer

EEN VERLAAT ANTWOORD AAN AT POLHUIS Al geruime tijd ben ik een antwoord schuldig aan At Polhuis. Na het aanhoren van mijn oratie over de singulariteit van de Naam toonde hij zich teleurgesteld, dat ik in het geheel niet was ingegaan op de vraag wat het belijden van Hem als één en enig voor implicatiesLees verder..

Lees meer