1
Werk aan de kerk!
2
Recht op geheimen? Wieringa’s alles over Tristan
3
In de school van Homerus
4
Tenach opnieuw
5
Blinden geeft Hij het gezicht… (Markus 8: 22-26)
6
Gods hand in de geschiedenis?
7
Leven van verwondering
8
Met Noordmans op weg
9
Toon Tellegen
10
Korintiseren
?>

  WERK AAN DE KERK! In 2017 viert de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 500 jaar Duits protestantisme. Reden voor de EKD om een proces van bezinning op gang te brengen. Over de kansen, kwaliteit en de toekomst van de kerk in Duitsland. We moeten niet afwachten, maar de bakens verzetten. Dit inspireerde de leidingLees verder..

Lees meer

  RECHT OP GEHEIMEN? WIERINGA’S ALLES OVER TRISTAN Als heimwee in brede zin ook omschreven kan worden als ‘verlangen naar hetgeen als bestemming gedacht wordt’ (Van Dale), kan met enige creativiteit worden gezegd, dat ook de hoofdpersoon van Tommy Wieringa’s Alles over Tristan niet zonder dit sentiment in het leven staat. Als universitair docent enLees verder..

Lees meer

  IN DE SCHOOL VAN HOMERUS Hoewel aan heldenverering onder protestanten altijd een zekere stroefheid zal blijven kleven, hoort Homerus toch wel thuis in het rijtje van de zeer groten. Zijn tweeledige magistrale epos Ilias en Odyssee staat aan de wieg van de westerse beschaving en Homerus zelf geldt als de ‘vader van de klassiekeLees verder..

Lees meer

Tenach opnieuw ‘Een dienaar van het woord is geen dienaar van het Woord, wanneer hij niet nauwkeurig van meet af aan datgene wat hem is aangereikt in de leer navorst en navolgt’. Deze zin slaat in het gedragen proefschrift waarop Ad van Nieuwpoort onlangs promoveerde, op het werk en het ‘ambt’ van de evangelist Lucas.Lees verder..

Lees meer

  BLINDEN GEEFT HIJ HET GEZICHT… (Markus 8: 22-26) Naar bijbels inzicht kun je ziende blind zijn, en blind maar ziende. Wat dit laatste betreft valt aan Bartimeüs te denken, die méér van Jezus verwachtte dan alle anderen. Wie ziet en wie is blind? Dat is een vraag die in het evangelie telkens aan deLees verder..

Lees meer

  Gods hand in de geschiedenis? Bonhoeffer helpt ons, dunkt mij, een eind op weg in het zoeken naar een antwoord op de vraag van C.L. Patijn: hoe theologen kunnen blijven spreken over ‘de Heer der geschiedenis’ en ‘Gods handelen in ruimte en tijd’, terwijl wij ons daarvan, bij het natrekken van de politieke ontwikkelingenLees verder..

Lees meer

  Leven van verwondering Onlangs bedankte een gemeentelid om ambtsdrager te worden met de woorden: ‘ik doe het toch maar niet, dominee. Ik wil ook wel eens bij de winnende club horen’. Het voelde als een dreun in mijn gezicht, maar helemaal ongelijk gaf ik hem niet. Je moet taai zijn en voor de inhoudLees verder..

Lees meer

Met Noordmans op weg Dominee Oepke Noordmans (1874-1956) was een gedreven, vakkundig en origineel theoloog. Hij was ook iemand die voortdurend het gesprek zocht. Met de groten uit de kerkgeschiedenis. Met de klassieke traditie. En met zijn tijdgenoten. Augustinus, Luther en Calvijn hadden zijn belangstelling. Maar ook Plato en Cicero, Pascal en Schleiermacher, Gunning enLees verder..

Lees meer

Toon Tellegen Antonius Otto Hermannes Tellegen werd tijdens het tweede oorlogsjaar geboren in Brielle, op 18 november 1941. In Den Briel, waar zijn vader huisarts was, doorliep hij ook de ouderwetse, strenge lagere school (op deze schooltijd baseerde Tellegen zijn Juffrouw Kachel) en het eerste jaar van de HBS. Daarna verhuisde het gezin, dat drieLees verder..

Lees meer

Korintiseren Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie,maar de meeste van deze is de liefde. I Kor. 13:13 Enkele jaren geleden dook in de publieke discussie het woord ‘onthanen’ op (lijst met nieuwe Nederlandse woorden 2002). Daarbij ging het om meer dan om het beeldmerk van de VARA. Het doelde op het aflerenLees verder..

Lees meer