1
Zin in verhalen
2
Passie en predestinatie
3
King
4
Shearith Israel
5
Kerken in New York
6
In de school van de Geest
7
De haan de bode van de dag – (Ales Diei nuntius, Gez. 371)
8
Heilige gedrevenheid
9
Het subjectivisme voorbij
10
Denkend aan Barth
?>

Zin in verhalen Vertel je verhaal, een verhaal, het verhaal. Het verhaal is in. Na jaren van zuchten en ploeteren onder positivisme en functionalisme, lijkt alles weer wat meer een menselijk gezicht te krijgen en mogen we aan de hand van verhalen (weer) creatief op zoek naar zin. De ‘grote verhalen’ mogen opgelost zijn inLees verder..

Lees meer

  Passie en predestinatie Denken langs de rafelranden van de traditie. Dat is volgens Matthias Smalbrugge de plaats van de theologie in de huidige tijd. Het leerstuk van de predestinatie is zo’n rafelrand. Eens werd het als diepste waarheid over God en mens omarmd, theologisch doordacht en opgenomen in de canones van de Dordtse synode.Lees verder..

Lees meer

  KING Veertig jaar geleden, op 10 december 1964, ontving Dr. Martin Luther King in Oslo de Nobelprijs voor de vrede. Het was een mondiale erkenning voor zijn principieel geweldloze, maar strijdbare bijdrage als predikant en activist aan de emancipatie van de twintig miljoen leden tellende zwarte gemeenschap in Amerika. In Washington zou na zijnLees verder..

Lees meer

  Shearith Israel Dit jaar viert de joodse gemeenschap in Amerika, met de oudste synagoge Shearith Israel in New York, haar 350-jarig bestaan. Hoewel veel joden in Amerika zich niet bewust zijn van de vroege voorgeschiedenis, reiken de wortels van de oudste joodse congregatie in de VS inderdaad terug tot het jaar 1654. In deLees verder..

Lees meer

  Kerken in New York ‘Nieuw Amsterdam’ noemden de Hollanders de stad die zij, aan het begin van de 17e eeuw, stichtten aan de Hudson, op de zuidelijke punt van Manhattan. In 1626 stichtte gouverneur Peter Minuit er een Protestantse gemeente. Het kerkgebouw zou, evenals de stad, in 1696 onder William III overgaan in handenLees verder..

Lees meer

  In de school van de Geest Voor mij ligt, ter bespreking, de rede die Cees van der Kooi, redactielid van In de Waagschaal, vorig jaar uitsprak bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap in de Theologie van de Charismatische Vernieuwing. Deze bijzondere leerstoel, die in de eerste tien jaar bezet werd door M. Parmentier, isLees verder..

Lees meer

  De haan de bode van de dag – (Ales Diei nuntius, Gez. 371) Veel kerktorens zijn getooid met een drievoudige spits, bestaande in een haan, kruis en een bol. De symboliek hiervan laat zich raden: op de aardappel staat het kruis opgericht, dat in alle windstreken de nieuwe dag doet horen. Aan het winkelpubliekLees verder..

Lees meer

  Heilige gedrevenheid – bij Jesaja 6: 1-8 Toen K.H. Miskotte op 31 oktober 1930, nadat hij het beroep naar de Haarlemse Oosterkerk had aangenomen, in de auto op weg was vanuit Meppel naar zijn nieuwe woonplaats, kwam, getuige zijn dagboek, een dubbel gevoel bij hem op: ‘de oude verlangens naar heiligheid’ zoals hij schrijft,Lees verder..

Lees meer

    Het subjectivisme voorbij Karl Barth en de theologische arbeid Het zou een aardig gesprek kunnen opleveren: om verschillende kerkvaders eens met het Boek der Psalmen in verband te brengen. Bij Augustinus zou Psalm 84 toepasselijk zijn: ‘tot zij Jeruzalem betreden, waar alle pelgrims binnengaan’, Psalm 51: ‘In zonde heeft mij moeder mij ontvangen’,Lees verder..

Lees meer

Het maakt verschil, of het stramien van de arbeid en de werkdagen een rustdag oproe­pen, of de dagen pas dagen worden, levensdagen, in hun relatie tot de sabbat (W. Barnard, Stille omgang, 31-32). Het is deze gedachte die bij mij opkomt denkend aan Barth en de 21e eeuw, op de voet gevolgd door het beeldLees verder..

Lees meer