1
Principiële openheid
2
Oepke Noordmans
3
Magritte en de (r)evolutie van de schilderkunst
4
In de school van Homerus
5
The weeping camel
6
Standvastig in de Heer (Filippenzen 4: 1-3)
7
Versteende religie
8
Prediker 1 Vanitas…
9
Passie voor Paulus!
10
Hersenstam, hersenschors, hersenspinsel?
?>

Marco Visser over de pars pro toto–figuur De dissertatie van Marco Visser omvat een bijbels-theologisch onderzoek in het voetspoor van F.H. Breukelman en is een echt proef-schrift te noemen. De auteur onderzoekt in hoeverre de figuur van de pars pro toto in het werk van Breukelman vruchtbaar is bij de uitleg van de teksten overLees verder..

Lees meer

  OEPKE NOORDMANS Dr. O.Noordmans (1871-1956) was een diepzinnig, oorspronkelijk en spraakmakend theoloog. Vanaf 1978 verschenen zijn Verzamelde Werken. Daarnaast zagen negen dissertaties en vele honderden artikelen over hem het licht. Nieuw is de onlangs verschenen inleiding van Karel Blei, onder de titel Noordmans. In deze helder geschreven gids, met veel citaties van Noordmans zelf,Lees verder..

Lees meer

  MAGRITTE EN DE (R)EVOLUTIE VAN DE SCHILDERKUNST Noem hem een prediker met het penseel: de Belgische schilder René Magritte. In Brussel opent een nieuw Magritte Museum volgend jaar zijn deuren voor een internationaal publiek en Magritte wordt gerekend tot de invloedrijkste schilders van de 20e eeuw. Wat stond hem voor ogen? Magritte is eenLees verder..

Lees meer

  IN DE SCHOOL VAN HOMERUS Hoewel aan heldenverering onder protestanten altijd een zekere stroefheid zal blijven kleven, hoort Homerus toch wel thuis in het rijtje van de zeer groten. Zijn tweeledige magistrale epos Ilias en Odyssee staat aan de wieg van de westerse beschaving en Homerus zelf geldt als de ‘vader van de klassiekeLees verder..

Lees meer

  THE WEEPING CAMEL De documentairefilm The Story of the Weeping Camel van de jonge filmmakers Luigi Falorni (Italië 1971) en Byambasuren Daraa (Mongolië 1971) voert ons mee naar de onherbergzame Gobi-woestijn in Zuid-Mongolië. De film vertelt het verhaal van een Mongoolse nomadenfamilie, die in tenten woont en schapen en kamelen hoedt in een majestueusLees verder..

Lees meer

  STANDVASTIG IN DE HEER – bij Filippenzen 4:1-3 Het komt in de beste families voor: dat conflicten de sfeer bederven en mensen tegen elkaar opzetten. Soms is daar aanleiding toe. Soms moeten conflicten worden uitgevochten, tot voor de rechter. Maar meestal zijn er andere motieven in het spel. Eergevoel, jaloezie, gekrenkte trots. Zijn wijLees verder..

Lees meer

  VERSTEENDE RELIGIE Durven wij in de islamdiscussie behalve de islam af te schilderen als een ons vreemde, premoderne eercultuur, óók de confrontatie met onze eigen christelijke en westerse traditie aan te gaan en vormen van ‘versteende religie’ die zich daarin voordoen op te sporen? Voor mij ligt, ter bespreking, een aanstekelijk essay dat dezeLees verder..

Lees meer

  Prediker 1 VANITAS… Het vrome slot van Prediker om ‘God te vrezen en zijn geboden te volgen’ (12:13), heeft niet weinig geholpen het in de canon op te nemen. De inzet is heel wat minder vroom, en zelfs somber. Alsof Salomo ‘de zoon van David’ (1:1) als in een drama van Shakespeare uit zijnLees verder..

Lees meer

  PASSIE VOOR PAULUS! Met het Oecumenisch Leesrooster volgen veel kerken en gemeenten de lezing van de evangeliën, in een driejarige cyclus, waarin afwisselend Matteüs, Marcus of Lucas de eerste viool spelen. Aan de hand hiervan onderscheiden we een A-, B- en C-jaar, en zo zijn we zondag aan zondag doende met de eerste drieLees verder..

Lees meer

  HERSENSTAM, HERSENSCHORS, HERSENSPINSEL? Wat kan een theoloog leren van het moderne hersenonderzoek? Niet veel volgens sommigen. Theologie en neurologie zijn verschillende takken van sport. Is de kans op vruchtbare interferenties daardoor niet klein? Van een hersenschirurg verwacht je toch ook, dat hij zijn werk goed doet (secuur als het even kan), en hooguit inLees verder..

Lees meer