1
Biografie
2
Biografie Bazel II
3
Ontwikkeling-Algemeen
4
Barth over zichzelf
5
Theologische ontwikkeling
6
biografie
7
Laatste dagen
8
Emeritaat
9
Basel II
10
WOII
?>

      dr mr A.W. Kist stelde een kort overzicht samen van het leven en de theologische ontwikkeling van Karl Barth. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar biografieën en boeken over zijn leven en werk. Eberhard Busch, Karl Barth, aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten. Callenbach, Nijkerk, 1978. Isbn. 90Lees verder..

Lees meer

    Algemeen In het wintersemester 1955 begon Barth in zijn colleges dogmatiek met de stof van de nieuwe band KD IV 3 (“Jezus Christus, der wahrhaftige Zeuge”, ± 1100 blz., 2 helften). Hij behandelde daarin o.a. het theologisch probleem van “de gelijkenissen van het Rijk der hemelen” binnen het bereik van het menselijke enLees verder..

Lees meer

  Algemeen In het wintersemester 1955 begon Barth in zijn colleges dogmatiek met de stof van de nieuwe band KD IV 3 (“Jezus Christus, der wahrhaftige Zeuge”, ± 1100 blz., 2 helften). Hij behandelde daarin o.a. het theologisch probleem van “de gelijkenissen van het Rijk der hemelen” binnen het bereik van het menselijke en hetLees verder..

Lees meer

Karl Barth over zichzelf Tweemaal, in 1938 en in 1948, heeft de uitgever van „The Christian Century” Karl Barth verzocht, in het kort de vraag naar de wijzigingen in zijn opvattingen en beschouwingen in de tien voorafgaande jaren te beantwoorden. Het verheugt ons, dat wij het antwoord, dat Karl Barth in 1948 gaf, in NederlandseLees verder..

Lees meer

   Een kort overzicht van de ontwikkeling van de theologie van Karl Barth De theologie van Karl Barth ontwikkelt zich gedurende zijn leven. De belangrijkste mijlpalen zijn de volgende: Zelfbeeld (Marburg, 1908-1909) Een andere levenskijk? (Geneve, 1909-1911) Het begin van de ommekeer (Safenwil, 1911-1921) De eerste Römerbrief (Safenwil, 1919) Tambach, De Christen in de maatschappijLees verder..

Lees meer

1886 geboren te Bazel op 10 mei zoon van Fritz Barth (theoloog) en Anna Sartorius 1889 verhuisd met zijn ouders naar Bern, alwaar zijn vader, dr.Fritz Barth, hoogleraar was geworden aan de theologische faculteit van de Universiteit (kerkgeschiedenis en N.T.) 1904-1909 theologie studie in Bern, Berlijn, Marburg en Tubingen Leermeesters waren o.m. Adolf von Harnack,Lees verder..

Lees meer

  De drie laatste levensdagen 7 – 9 december 1968 Op 7 december was ’s avonds zijn assistent en diens vrouw bij hem op bezoek. Zoals op zo vele avonden in de laatste tijd werden een of twee preken uit de eerste tijd in Safenwil voorgelezen en daarna naar Mozart geluisterd onder het roken vanLees verder..

Lees meer

“De ons nog gegunde laatste schreden” Emeritaat 1962 – 1968 Op 1 maart 1962 had Barth zijn afscheidscollege gehouden, en daarmee was hij met pensioen gegaan: “het zogenaamde rustige leven was daarmee begonnen!” Het tegendeel was waar: juist doordat de plicht van vele colleges en seminaries was weggevallen, stortte hij zich in – als hetLees verder..

Lees meer

1955 – 1962 in Bazel (Bruderholzallee 26) Even klein als het hele nieuwe huis was ook het kamertje dat hij als studeervertrek gebruikte. Boven zijn schrijftafel hing Karl Barth ook hier het schilderij op van de Kruisiging van Matthias Grünewald, en daaronder een foto van zijn vader (oud-hoogleraar theologie in Bern). Zijn overige boeken haddenLees verder..

Lees meer

September 1939 – mei 1945 Toen de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 uitbrak, hield Barth in Walzenhausen (Zwitserland) voor Duitse theologen een cursus over de Eerste Brief aan de Thessalonicenzen. Hij besteedde daarbij veel aandacht aan de praktische vraag hoe de christenen in Duitsland zich moesten gedragen in de duidelijk dreigende gebeurtenissen van eenLees verder..

Lees meer