WOII

September 1939 – mei 1945

  • Toen de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 uitbrak, hield Barth in Walzenhausen (Zwitserland) voor Duitse theologen een cursus over de Eerste Brief aan de Thessalonicenzen.
  • Hij besteedde daarbij veel aandacht aan de praktische vraag hoe de christenen in Duitsland zich moesten gedragen in de duidelijk dreigende gebeurtenissen van een oorlog van Hitler tegen de andere West-Europese staten (in Duitsland blijven? Dienst weigeren e.d.).
  • Hij was er bij voorbaat van overtuigd dat die oorlog het einde van Hitler’s regime zou betekenen, maar voorzag dat voor de goede zaak van de uitschakeling van Hitler en zijn legers veel offers zouden moeten worden gebracht.
  • Het verschil met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 was voor hem dat door de openbaar geworden verderfelijke inhoud en terreur van Hitler’s nationaal-socialisme meteen voor ieder duidelijk was dat de andere West-Europese staten voor een goede zaak stonden.
  • Hij betreurde het dat hij “in deze met wereldgeschiedenis tot de rand gevulde tijd”, “er niet echt bij kon zijn en niet mee kon doen waar de beslissingen vielen. Maar er is niets aan te veranderen dat ik mij hoofdzakelijk achter de linies bezig moet houden en mij beperken tot de voornaamste plicht en in elk geval relevante, duurzame en veelbelovende taak: in het nog neutrale Bazel theologie te bedrijven.”
Voor de beschrijving van deze totaal andere periode dan de jaren 1933-1935 in het opkomend nationaal-socialisme van Hitler in Duitsland worden hieronder de gebeurtenissen als volgt geordend:
  • Ontwikkelingen in het neutrale Zwitserland
  • Ontwikkelingen ten opzichte van het oorlogvoerend Duitsland
  • Verdere ontwikkelingen in het theolgiche denken van Barth

Pagina's: 1 2 3 4