1
Basel I
2
Bonn
3
Münster
4
Göttingen
5
Safenwil
6
Vicariaat
7
Studententijd
8
Jeugd
?>

Hoogleraar Bazel (1935 – september 1939 (begin Tweede Wereldoorlog) Terugkeer na zijn vervroegde pensionering (12 juni 1935) als hoogleraar in Bonn (wegens zijn weigering de eed op de Führer af te leggen en wegens zijn vele tegen het nationaal-socialistisch regime gerichte uitlatingen) was Barth naar eigen zeggen: “slechts één dag werkeloos!”: het ministerie van BazelLees verder..

Lees meer

Hoogleraar Bonn (1930 – 1935) Op 19 maart 1930 vestigde Barth – 44 jaar oud – en zijn gezin zich in Bonn. Met zijn activiteiten brak voor de protestantse theologische faculteit een onvergetelijke bloeiperiode aan met een ongekend groot aantal studenten en levendige weerklank bij de bevolking aan de Rijn tot zelfs bij een grootLees verder..

Lees meer

Hoogleraar Münster (1925 – 1930) 5 Oktober 1925 nam Barth zijn intrek in Münster.  Pas op 4 maart 1926 kwam zijn gezin – uitgebreid met een zoon: Hans Jakob op 6 april 1925 – op “Himmelreichallee 43”! Hij begon zijn colleges dogmatiek met het slot van zijn dogmatiek-colleges in Göttingen: de eschatologie! In de winterLees verder..

Lees meer

Hoogleraar Göttingen (1921 – 1925) 16 Augustus 1921 benoeming door Pruisisch minister Becker: “Inleiding tot de gereformeerde belijdenis, de gereformeerde geloofsleer en het leven in de gereformeerde kerk.” 13 Oktober 1921 intrek in Göttingen. Voor Barth betekende de overgang van Safenwil naar Göttingen een grote verandering: ofschoon hij principieel zeker “hetzelfde wat in Safenwil gezegdLees verder..

Lees meer

Predikant Safenwil (1911 – 1921) Beroepen eind april 1911. Op 3 juli 1911 betrok Barth de pastorie (vroeger een school en postkantoor) van Safenwil (247 huizen, 1625 inwoners van wie 1487 protestant met 318 schoolkinderen: een boeren- en arbeidersdorp in een breed dal dat toenemend werd geïndustrialiseerd). Op 9 juli 1911 werd hij in aanwezigheidLees verder..

Lees meer

Vicariaat in Genève (augustus 1909 – juni 1911) Op 26 september 1909 werd Barth in zijn nieuwe ambt van hulpprediker in de Duitstalige gemeente van Genève bevestigd en hield hij – op de kansel van Calvijn! – zijn eerste preek: over Fil. 3, 12 -15 (“niet dat ik het reeds verkregen zou hebben…!!”). “Vijf minutenLees verder..

Lees meer

  Studententijd in Bern (1904 – 1906) Op 17 oktober 1904 in de theologische faculteit van de Universiteit van Bern ingeschreven. Zijn zorgvuldige dictaten – niettegenstaande hij zich niet door zijn docenten aangesproken voelde – liet hij na afloop van een semester inbinden en versierde ze “met allerlei spotopdrachten, anekdoten, uitspraken en karikaturen”. Zo staatLees verder..

Lees meer

Jeugd Op 10 mei 1886 om vijf uur geboren en naar de oudste broer van zijn moeder “Karl” genoemd.  Zijn ouders waren Fritz Barth en Anna Katharina Sartorius (hun vaders waren allebei predikant te Bazel in het midden van de 19e eeuw. Vader Fritz – eerst predikant in Reitnau (kanton Aargau) – was net als docentLees verder..

Lees meer