bibliografie

logo

V. POLITIEKE PUBLIKATIES

Barths betekenis voor de kerkgeschiedenis van de 20ste eeuw is niet alleen van dogmatische aard. Verschillende malen sprak,hij zich uit over het wereldgebeuren van zijn dagen.

A

Daar ia allereerst zijn reactie op het nationaal-socialisme. Het klinkt misschien vreemd, maar Barth heeft daarmee lang gewacht, tot 1938. Toen kon hij echter niet langer zwijgen en kwam zijn protest tegen het onrecht en de onmenselijkheid van het Hitlerdom los. Vanaf “Rechtfertigung und Recht” (1938) tot en met “Die geistigen Voraussetzungen für den Neuaufbau in der Nachkriegszeit” (1945) heeft hij zich aan dit front bewogen. De oogst daarvan is geborgen in de bundel “Eine Schweizer Stimme” uit 1945, die 25 verschillende publicaties omvat.

B

Los van actuele discussies heeft Barth zich ook principieel over deze vragen uitgesproken. We beperken ons tot “Christengemeinde und Bürgergemeinde” (Theol. Studien, 20; 1946) en “Politische Entscheidung in der Einheit des Glaubens“ (Theol. Ex. heute, Neue Folge, 34; 1952).

C

Velen hadden verwacht, dat Barth zich tegenover Stalin na 1945 op dezelfde wijze zou opstellen als tegenover Hitler vóór 1945. Dat bleek echter niet het geval. Om verschillende redenen. Men zie hiervoor “Christliche Gemeinde im Wechsel der Staatsordnungen“ (Dokumente einer Ungarnreise; 1948) en Barths “Brief en einen Pfarrer in der Deutschen Demokratischen Republik” (1958); door Buskes ook in het Nederlands vertaald. Voor de vertaling klik hier.

(Voor een korte recensie van Die Kirche zwischen Ost und West klik hier)

D

Wie de bibliografische registers uit 1956 en 1966 nagaat, ontdekt met name op dit gebied nog heel veel; meestal is dit echter moeilijk bereikbaar. Belangrijk is daarom de bundel “Zeitkritische Aufsätze, Reden und Briefe von 1930 bis 1960” die Karl Kupisch onder de titel “Der Götze wackelt” in 1961 heeft uitgegeven (Käthe Vogt Verlag, Berlin).

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8