Kirche zwischen Ost und West

logo

Karl Barth, Die Kirche zwischen Ost und West, Ev. Verlag, Zollikon/Callenbach, Nijkerk 1949, 32 blz.

Wat we al eerder van Barths brochures hebben opgemerkt, is ook hier weer opvallend; de heldere en direct, zelfs populaire wijze, waarop hij voor het oor der gemeente (dit is een voordracht uit Thun en Bern) de grote vragen van kerk en wereld weet te behandelen. Wie de Zwitserse mentaliteit enigszins kent, kan bevroeden, hoe eigensoortig en moedig de wijze moet zijn, waarop Barth de kerk tussen of liever: boven de beide machten van Oost en West gesteld ziet. Op meesterlijke wijze wordt duidelijk gemaakt, waarom de kerk zowel in het conflict der machten als in dat der ideologien haar neutraliteit heeft te bewaren. Een andere vraag lijkt me, in hoeverre de kerk openlijk erkennen mag en moet dat de democratische spelregels de humaniteit minder belemmeren dan die van het totalitaire communisme, zodat de Christen dus geroepen is aan het eerste systeem van spelregels boven het tweede de voorkeur te geven. Deze vraag wordt hier niet behandeld. Met het oog op de politieke verantwoordelijkheid voel ik dit als een lacune. Een lezing als deze is alleen in „het Westen” mogelijk! Tegenover alle wereldse en Christelijk-wereldse kruistocht-stemming is dit boekje echter een doeltreffend antidotum.

H. Berkhof

(in de Waagschaal, 4e jaargang, nr. 44. 29 juli 1949)