bibliografie

logo

III. HISTORISCHE STUDIES

De radicale wijze, waarop Barth met de theologie van de 19de eeuw heeft gebroken, dwong hem als vanzelf om zich telkens rekenschap te geven van zijn verhouding tot vroegere theologen.

A

Vergangenheit und Zukunft: Friedrich Naumann und Christoph Blumhardt (1919, nu te vinden in “Anfänge der dialektischen Theologie” Teil 1 (München, 1962).

Ein Briefwechsel mit Adolf von Harnack (1923, nu ook te vinden in Theologische Fragen und Antworten-, Gesammelte Vorträge, 1957).

Verschillende studies over Schleiermacher (Schleiermachers “Weihnachtsfeier“, Schleiermacher, Das Wort in der Theologie von Schleiermacher bis Ritschl) in de bundel “Die Theologie und die Kirche” (1928); in 1968 verscheen een uitvoerig Nachwort van Barth in de Schleiermacher-Auswahl van Heinz Bölii, Siebenstern-Taschenbücher Nr. 113-114.

Ludwig Feuerbach (Die Theologie und die Kirche, 1928).

Die dogmatische Prinzipienlehre bei Wilhelm Herrmann (idem).

David Friedrich Strauss als Theologe (1939, Theol. Studien, Heft 6).

Rudolf Bultmann. Ein Versuch ihn zu verstehen (idem, Heft 34).

B

Daarbij komen twee meer uitvoerige publicaties:

Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes (1931) Bespreking door K. Blei. Bespreking H. Berkhof.

en bovenal het grootse overzicht van de 19de eeuwse theologie

Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte (1947)

C

Hierbij komen dan nog de vele publicaties over de Duitse kerkstrijd. Samenvattend en een goed overzicht biedend: Karl Barth zum Kirchenkampf. Beteiligung, Mahnung, Zuspruch (Theol. Existenz heute, Neue Folge 491″ 1956), waarin vele, in ons land weinig bekende bijdragen,van Barth bijeen zijn gebracht.

D

Het zou onjuist zijn hier niet ook te herinneren aan de vele historische uiteenzettingen van Barth, die in de verschillende delen der K.D. zijn verspreid; hier blijkt, dat hij -niet alleen met de 19de eeuw vertrouwd is, maar ook de Reformatoren en de tijd der Protestantse Orthodoxie (vooral de tijd van de 17de en 18de eeuw) uitstekend kent. Belangrijker, nog: ook de Oude ,Kerk en de Middeleeuwen komen bij Barth weer tot hun recht, niet alleen Augustinus, maar ook de Griekse kerkvaders. Dit geeft aan zijn dogmatisch werk een katholieke dimensie; hij werd tot gesprekspartner voor de gehele christenheid.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8