bibliografie

logo

I. EXEGESE

A Römerbrief“:

    1. de uitgave van 1919, onveranderd herdrukt (met een nieuw “Vorwort zum Nachdruck”) in 1963; Bij de heruitgave schreef K.H. Miskotte dit artikel.
    2. de uitgave van 1922, verschillende malen herdrukt (dit is de meest bekende “Römerbrief”);
    3. de “Kurze Erklärung des Römerbriefes” van 1956, ontstaan uit het manuscript van een reeks lezingen voor de Bazelse Volksuniversiteit in de winter 1940/1941.

B

Die Auferstehung der Toten“, 1924, behandelt 1 Kor. 15 In de samenhang van de eerste Korinthebrief.

Erklärung des Philipperbriefes“, 1927.

“Der Charakter des Jakobusbriefes” (Almanach 1927 des “Chr. Kaiser Verlages”)

“Erklärung von Markus 13” (in Extremis, het orgaan van de Zwits. Chr. Studenten Vereniging, 1939, Nr. 6/7/8).

Christus und Adam nach Römer V“, In de reeks Theol. Studien (Heft 35), Zollikon, 1952.

C

Herinnerd moge worden aan de uitvoerige behandeling van Romeinen 9-11 in K.D. 11, 2, van Genesis 1 en 2 in K.D. 111,1, van 1 Koningen 13 in 11, 2, van Marcus 10 : 17-31 en par. in 11, 2, van Marcus 12 : 29-31 in- 1, 2.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8