1
Schwerpunkt 2016: Flandern und die Niederlande
2
Lezen om te onthouden
3
Het Oude Testament: clichébeelden
4
Maastricht, Athene, Rome
5
Audible learning
6
Bat Yeor en Houellebecq
7
‘Sy dreygen my oock rechtevoort’
8
Psalm 92
9
Schapen met een herder
10
Tegen edumetrisch lezen
?>

  De Frankfurter Buchmesse – 19 t/m 23 oktober 2016 – heeft als Schwerpunktthema: Flandern und die Niederlande. Welk beeld zal Duitsland zich van de Nederlandse letterkunde vormen? Hoe heeft zich dat beeld ontwikkeld sinds 1993, toen de Lage Landen zich ook op de Buchmesse presenteerden? Het Letterenfonds houdt een overzicht bij van Nederlandse titelsLees verder..

Lees meer

  Waarom leest men boeken? Naast allerlei triviale antwoorden – zoals: we leven in een informatiesamenleving – is er het kapitale doel: we lezen om gave mensen te worden. Wat we aan verstandigs lezen en vasthouden, moeten we vertalen in passend gedrag. Telkens weer. Een mens vertrouwt daarbij zijn leven toe aan een (eigen) bibliotheek.Lees verder..

Lees meer

  Uit de media. November 2015. Drie recente voorbeelden van hoe intellectuelen in het Nederlandse taalgebied op stereotype manier refereren aan het Oude Testament. Onlangs bepleitte de Vlaamse auteur Dimitri Verhulst een verbod op de vijf boeken van Mozes. De talkshow PAUW bood de schrijver een podium om diens verbazing en afschuw over gruwelijke detailsLees verder..

Lees meer

Steden kennen hun relaties. Maastricht heeft zich eeuwen-lang bestuurlijk verhouden tot Luik en Brussel. Vanwege de tweeherigheid. Vanuit militair oogpunt waren Brussel (NAVO) en Washington (Pentagon) oriëntatieplaatsen. Onze stad als bisschopszetel drukt zijn verhouding tot andere Europese metropolen ook spiritueel uit. Het vloermozaïek van het Bergportaal laat dat beeldend zien. Het labyrint in de basiliekLees verder..

Lees meer

Een schoolvoorbeeld   De school in Fleury-Mérogis heeft vanaf 2006 een invloedrijke docent gekend. Zijn manier van doen leren en onderwijzen heeft doorslaggevend effect op zijn leerlingen gehad. Nota bene. Fleury-Mérogis is een penitentiaire inrichting. De betreffende docent draagt de naam Djamel Beghal. Zijn programma bestaat erin leerlingen voor het onderwerp te interesseren, hun opstellingLees verder..

Lees meer

  Wat is de kwaliteit van Houellebecqs nieuwe roman? In Soumission schetst de auteur een beeld van een geïslamiseerd Frankrijk. Zonder ironie schetst hij een beeld van de politiek-economische situatie in 2022. En de bijgestelde cultuur. ‘De Franse provocateur’ – schrijft NRC-correspondent Peter Vermaes – ‘laat niemand onberoerd’. Wat mij betreft, er zijn passages dieLees verder..

Lees meer

De PKN verzorgt jaarlijks een handreiking met betrekking tot Israëlzondag. Ds Pieter Dronkers uit het dialoogdorp Nes Ammim heeft voor het jaar 2014 de documentatie samengesteld, commentaar op Mattheüs 21: 33 – 41, het verhaal over de pachters die weigeren de landeigenaar een deel van de oogst te geven. Jezus eindigt zijn vertelling met eenLees verder..

Lees meer

logoIdW

 

PSALM 92

Het dagelijkse leven in de talenschool Ulpan Akiva stelde zijn eisen. Vroeg op, lessen volgen, woordjes leren, informeel converseren in ivriet – aan tafel, in de tuinen, onder de palmbomen en ceders, in de pauzes, tijdens de excursies, praten om al communicerende de nieuwe taal toe te eigenen, eerst met zeven woorden en handen en voeten, na een week met veertig woorden, – een taalgemeenschap in wording – en na negen weken onderdompelingsonderwijs op het niveau van kita alef.

Lees meer

  SCHAPEN MET EEN HERDER Klas 6 gymnasium leest De Wolken. Na een korte introductie en een declamatie een gesprek over dit gedicht van Martinus Nijhoff. De Wolken Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag Lang-uit met moeder in de warme hei, De wolken schoven boven ons voorbij En moeder vroeg wat ‘k inLees verder..

Lees meer

  TEGEN EDUMETRISCH LEZEN    Leerlingen in het voortgezet onderwijs lezen boeken. Werken van Arnon Grunberg, Stefan Brijs, Herman Koch. Wat kan een docent hier bieden? Er is op de lerarenopleidingen aandacht voor een literatuur-educatieve richting die beweert dat ontwikkeling van literaire competentie het doel van het literatuuronderwijs is. Men onderscheidt zeven niveaus (belevend lezen,Lees verder..

Lees meer