1
Klassieke culturele vorming AD 2010
2
Het gymnasium: drie klassieke talen
3
Toespraak tot de hoofden
4
het verhaal van het arendsjong
5
Homerus en wij
6
Antwoorden in koor
?>

  KLASSIEKE CULTURELE VORMING AD 2010 Het rapport van de ‘Verkenningscommissie Klassieke Talen’ krijgt in In de Waagschaal passende aandacht. CW stelt in zijn Commentaar ‘Het gymnasium’ (IdW 39/8) voor om de aandacht voor de grondslagen van onze cultuur niet een-zijdig en partijdig te definiëren. Het is van belang om christelijke teksten te lezen enLees verder..

Lees meer

  HET GYMNASIUM: DRIE KLASSIEKE TALEN Dit jaar volgden leerlingen uit klas 4 gymnasium in Maastricht introductielessen in de Hebreeuwse taal. Met interesse verkenden de jonge mensen het alef beet, de identificatie van klinkerloze woorden, grammaticale karakteristieken, de boekenverzameling in de plaatselijke synagoge, en – vooral – de verhalen-wereld van Tenach. Hun werkstukken hadden onderwerpenLees verder..

Lees meer

  TOESPRAAK TOT DE HOOFDEN Klas 5 vwo heeft op het programma Nederlandse taal en literatuur van januari 2009 een bespreking staan van de roman Max Havelaar. We horen de meningen van Batavus Droogstoppel, we staan stil bij de schrijnende eentonigheid van Saïdjah en Adinda, en bij het optreden van de assistent-resident. De actualiteit brengtLees verder..

Lees meer

  HET VERHAAL VAN HET ARENDSJONG Klas 4 vwo luistert met interesse. De tekst die voor ons ligt is een gelijkenis. Mijn taak als docent Nederlandse taal en literatuur is het om aandacht te vragen voor literaire begrippen. Onze lessenreeks gaat over technische zaken als open plekken en personages en hun rollen en perspectief. DezeLees verder..

Lees meer

  HOMERUS EN WIJ Als leraar Nederlandse taal en literatuur ontmoet ik in het klaslokaal ook wel nieuw-Nederlandse leerlingen met – zeg – een Pakistaanse, Afghaanse of Iraanse achtergrond. We praten niet op een abstracte manier, maar veeleer gewoon – als buren – over wat ons bezighoudt – ook als het gaat om de religieuzeLees verder..

Lees meer

Antwoorden in koor Wat is onderwijs? Communicatie tussen leraar en leerling. Dr Daan Thoomes bespreekt in dit verband de aard van de vragen die een leraar aan leerlingen stellen kan. ‘Kinderen luisteren zo graag naar een goed verteld verhaal en willen zo graag antwoord geven op vragen waarop ze een antwoord weten.’ ‘Méédoen.’ (In deLees verder..

Lees meer