Warning: Parameter 2 to title_like_posts_where() expected to be a reference, value given in /home/karlbarth1/domains/karlbarth.nl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Bouma, H. | Karl Barth.nl

 

1
Een ethiek voor gentechnologie
2
Voorzichtig maar scherpzinnig
3
Geen biografie, maar toch…
4
D’Souza’s apologie van het christendom
5
Paulus ‘hermenselijkt’
6
Nogal persoonlijk
7
Geloof en natuurwetenschap
8
Vedersø
9
Proto-orthodoxen, of gehakt met uitjes
10
Ons gevoel en ons verstand
?>

  EEN ETHIEK VOOR GENTECHNOLOGIE Michael Sandel is filosoof aan de vermaarde Harvard-universiteit. Zijn boek gaat uit van een christelijk standpunt. Het is gebaseerd op deskundig denken en scherpzinnig formuleren. Sandel probeert een antwoord te vinden op de vraag of alles mag wat maar kan. Hoe ver mag een mens gaan met het verbeteren vanLees verder..

Lees meer

VOORZICHTIG MAAR SCHERPZINNIG Een predicament is een lastig parket waarin je je bevindt, en volgens de auteurs bevinden gelovige mensen zich daarin als ze worden geconfronteerd met de resultaten van de moderne natuurwetenschap. Ze noemen er vijf; de belangrijkste redenen, tenminste op dit punt in de moderne geschiedenis, waardoor christenen kunnen twijfelen aan wat deLees verder..

Lees meer

  GEEN BIOGRAFIE, MAAR TOCH… Frans Willem Verbaas is predikant in Schoonhoven. Hij heeft enkele jaren intensief gestudeerd over het leven en de tijd van Calvijn, en heeft de resultaten verwerkt in een biografie, of liever ‘vie romancée’ van Henri de la Mare. Die hoofdpersoon is historisch, was predikant in Genève in de tijd vanLees verder..

Lees meer

  D’SOUZA’S APOLOGIE VAN HET CHRISTENDOM Toen ik scheikunde studeerde aan de VU, jaren ’50, werd daar aan de theologische faculteit college gegeven in apologetiek. Bij mijn theologiestudie in Utrecht is dit vak niet ter sprake gekomen. Misschien dat ik er daarom wat vreemd tegenover sta. Dinesh D’Souza, een Indiër die in de Verenigde StatenLees verder..

Lees meer

  PAULUS ‘HERMENSELIJKT’ Wat doet een priester die al een halve eeuw actief is, de heroriëntatie van Vaticanum II met vreugde heeft begroet en de terugwaartse beweging met verdriet, die getrouwd en nog steeds actief is, als hij wil weten wat de oudste bronnen zijn van het christelijk geloof? Hij gaat naar die bronnen terug.Lees verder..

Lees meer

  NOGAL PERSOONLIJK Stel, je bent een groot geleerde: ontvanger van de prestigieuze Spinozaprijs, lid van de KNAW, befaamd hoogleraar in je vak: theoretische natuurkunde, evolutiebiologie, economie, psychologie – en ze vragen aan je: hoe verhouden jouw geloof en je wetenschap zich tot elkaar? Van 22 van zulke mensen staat als antwoord een opstel inLees verder..

Lees meer

  GELOOF EN NATUURWETENSCHAP Hans Küng. Der Anfang aller Dinge. Naturwissenschaft und Religion. München-Zürich: Piper Verlag GmbH, 2007. 248 p. paperback. ISBN 978-3-492-24850-1. Ä 8,95. De vraag naar de relatie tussen geloof en natuurwetenschap is eeuwenoud. In tijden dat de kerk het voor het zeggen had was de natuurwetenschap de onderliggende partij, tegenwoordig is hetLees verder..

Lees meer

  VEDERSØ Een reis naar de Faeroer bracht ons door Jutland. Een ongezochte gelegenheid om een bezoek te brengen aan Vedersø, de kustplaats waar Kaj Munk van 1924 tot 1944 als predikant heeft gestaan. Munk was behalve predikant ook schrijver, en onder de Duitse bezetting van Denemarken verzetsstrijder met de pen en het gesproken woord.Lees verder..

Lees meer

  Proto-orthodoxen, of gehakt met uitjes Bart D. Ehrman. Lost Christianities. The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew. Oxford: Oxford University Press, 2003. 256 p., ISBN 0-19-514183-0. £ 17.99 Bart Ehrman is decaan van de faculteit Religious Studies in North Carolina. In dit boek wil hij schetsen hoe het Christendom, zoals wijLees verder..

Lees meer

  ONS GEVOEL EN ONS VERSTAND In een protestants kerkblad trof ik onlangs een herdenkingsartikel aan dat eindigde met de zinsnede ‘Co is niet meer onder ons, maar ik denk wel dat hij goed is terecht gekomen, want dat kan niet anders met zo’n goeiige man’(cursivering van mij, HB). Ik heb mij veroorloofd naar deLees verder..

Lees meer