1
Ervaringen in het concertgebouw (3)
2
Ervaringen in het concertgebouw (2)
3
Ervaringen in het concertgebouw (I)
4
Om vrijheid en veiligheid
5
Amerika een gevaar voor Nederland?
6
Straatvoetbal in 1942
7
Bijbelpromotie – 2004
8
Een meeslepende registratie – Over het boek ‘Barths cantates’
9
Een meeslepende registratie
10
Marquardt over Barth
?>

  ERVARINGEN IN HET CONCERTGEBOUW (3) Wanneer het gaat om concerten van klassieke muziek zijn bezoekers van de zaal gewend zich aan een aantal gedragsregels te houden. Te laat komen doe je niet. Wie dat doet, om welke reden ook, komt de zaal niet in. Laatkomers hebben pas toegang na het eerste programmaonderdeel of inLees verder..

Lees meer

  ERVARINGEN IN HET CONCERTGEBOUW (2) De neoklassieke lijnen, hoeken en verdwijnpunten van de Grote Zaal hebben in de loop van jaren geholpen bij het luisteren. Tot die activiteit moet ik me zetten. Soms gaat het bijna niet, maar het willen is ook van belang. Als kerkganger weet je wat luisteren kan zijn, een verhevigdLees verder..

Lees meer

  ERVARINGEN IN HET CONCERTGEBOUW (1) Misschien is het Amsterdamse Concertgebouw wel als ‘muziektempel’geschapen, maar mijn ervaring is in die term nauwelijks uitgedrukt. Ik zal een paar ervaringen vertellen. Die hebben ten dele religieuze dimensies, ze zijn soms met beseffen van huiver, afkeer en aantrekking verbonden om begrippen van Rudolf Otto over de relatie totLees verder..

Lees meer

  OM VRIJHEID EN VEILIGHEID Mevrouw Britta Böhler mocht ik in de laatste weken van vorig jaar van nabij meemaken. Zij was de avond voor de Dag van de Mensenrechten (10 december) het middelpunt van de jaarlijkse bijeenkomst belegd door de Liga voor de Rechten van de Mens. Ik was een beetje vooraan gaan zittenLees verder..

Lees meer

AMERIKA EEN GEVAAR VOOR NEDERLAND? Sinds enkele jaren bestaan er ‘universiteitsprofessoren’ die benoemd zijn, omdat ze in staat worden geacht op een breder terrein dan hun vakgebied aktief te zijn, met name in onderzoek. Krachtens hun opdracht leggen zij zich erop toe over opmerkelijke verschijnselen in cultuur en samenleving hun licht te laten schijnen, inLees verder..

Lees meer

STRAATVOETBAL IN 1942 Op een rommelmarkt kocht ik enige tijd geleden een ‘Duden’. Naslagwerken en woordenboeken met deze firmanaam zijn vaak handig. Thuisgekomen zag ik dat ‘Duden’s Bildwörterbuch’ in 1935 was uitgegeven. De oorspronkelijk nauwkeurige Duden bleek ‘gründlich’ te zijn herzien door de nazi’s. Er staat niets in over jodendom, synagoge, joodse filosofen, muzikanten, componisten,Lees verder..

Lees meer

  BIJBELPROMOTIE – 2004 Leven doen we alleen nog van hype naar hype. Na elke injectie van de commercie wordt ons de kracht geschonken om nog wat door te hippen. Na Vermeer en Van Gogh, Bach en Mozart, Fortuyn, Hazes en Maxima en een onafzienbare reeks sportieve sensaties is nu zowaar de beurt aan alLees verder..

Lees meer

  EEN MEESLEPENDE REGISTRATIE – (over het boek ‘Barth Cantates’) Dit is een bespreking van een recente publicatie van Prof. Dr. M. den Dulk, sinds 2001 oud-hoogleraar praktische theologie te Leiden. Hij houdt zich opnieuw bezig met de theologie van Karl Barth, die al in zijn proefschrift (‘s-Gravenhage 1987) centraal stond. In eerste instantie gaatLees verder..

Lees meer

  EEN MEESLEPENDE REGISTRATIE (over het boek ‘Barth Cantates’) Dit is een bespreking van een recente publicatie van Prof. Dr. M. den Dulk, sinds 2001 oud-hoogleraar praktische theologie te Leiden. Hij houdt zich opnieuw bezig met de theologie van Karl Barth, die al in zijn proefschrift (‘s-Gravenhage 1987) centraal stond. In eerste instantie gaat hetLees verder..

Lees meer

Half maart was F. W. Marquardt in Nederland. Het was een hele gebeurtenis zijn colleges, twee uur, voor de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam te volgen. Hoe sympathiek, hoe bescheiden gaf Marquardt zijn gastcolleges. Maar uit zijn op­stellen in „Porträt eines Theologen” en recent ook uit zijn nieuwe boek „Theologie und Sozialismus/das BeispielLees verder..

Lees meer