1
De nieuwe Barth
2
Nieuwe perspectieven
3
Bij het tiende deel van de K.D.
4
KD-III
5
Het achtste deel van de K.D.
6
In het jaar 2000
7
De los-van-Barth-beweging
8
Een heilzaam werk over de theologie van Barth
9
Karl Barth, bij zijn 60e verjaardag
?>

  HET ELFDE DEEL van de „Kirchliche Dogmatik” (K. D. IV 3a) is al meer dan een maand uit; (straks, in Juni, komt de tweede band IV 3) en het is hoog tijd, dat we de nieuwe Barth begroeten. Het wordt toch te gek een simpele aankondiging voortdurend uit te stellen, omdat we er nogLees verder..

Lees meer

  WE HEBBEN véél van Barth ontvangen. Het is nog niet te besommen. Hij heeft een wending gebracht, die voor het denken der héle Kerk, ook b.v. de rooms-katholieke, een genezing, minstens een vernieuwing, althans een correctie zou kunnen en moeten betekenen. Het is nog niet goed te zien, wat daarvan komen zal. Want inLees verder..

Lees meer

  AL IS ONS BLAD niet de aangewezen plaats voor een bespreking van een theologisch werk, een korte aankondiging van het laatste deel van Barth’s Kirchliche Dogmatik mag hier niet ontbreken. Die aankondiging moet dan ook een duidelijke plaatsbepaling bevatten van dit werk te-midden van andere dergelijke werken. Alleen, dat is de moeilijkheid: er bestaanLees verder..

Lees meer

DE WERKELIJKE ONTMOETING (KD III.2) Een geestelijke revolutie. De verschijning van het nieuwe deel der „Kerkelijke dogmatiek”, de zesde band, kan aanleiding geven tot vele, elkaar kruisende en verrijkende overwegingen. Barth gaat hier opnieuw, noodgedwongen, eenzame wegen; de „vaderen” laten hem in de steek, en (of) hij verlaat de vaderen, in dit opzicht, dat hijLees verder..

Lees meer

Een nieuwe Barth? Ongeveer een jaar na het 7e deel (III3) is nu het 8ste deel van de ,,Kirchliche Dogmatik” verschenen als III/4. Wij verheugen, ons zeer met deze afsluiting van de leer der Schepping. Voor velen zal dit „een nieuwe Barth” zijn. Het boek bevat namelijk niets anders dan ethiek. En velen menen immers,Lees verder..

Lees meer

In het jaar 2000 De omwegen Welaan, nog eens de Los-van-Barth-beweging! Het mensdom is, verzot op omwegen! Een empirische stelling, die weinig te stroken schijnt met zijn fundamentele luiheid, tenzij men aanneemt, dat er een macht werkt in onze ziel, sterker nog dan de luiheid, namelijk de angst-voor-beslissingen, de angst en dus het door deLees verder..

Lees meer

De los-van Barth-beweging Dit wonderlijk parool- wonderlijk als’ men de woordvorm verge­lijkt met de parallel: ‘Los van Rome-beweging’ in Oostenrijk om­trent het begin van deze eeuw – bevat een beschrijving en een appèl. Als beschrijving is het juist, als appèl is het gevaarlijk. Als beschrijving is het juist; laten we maar een paar namen noe­men:Lees verder..

Lees meer

EEN HEILZAAM WERK OVER DE THEOLOGIE VAN BARTH Het is een verzuim, dat wij niet eerder in onze kolommen de aandacht gevestigd hebben op „Een beroerder Israëls”, het geschrift van dr. Van Niftrik, dat ruim drie maanden geleden verscheen. Met het schrijven van dit boek heeft N. een belangrijke taak verricht. Het was noodzakelijk, deLees verder..

Lees meer

  KARL BARTH, Bij zijn 60ste verjaardag op 10 Mei a.s. Doctor ecclesiae Wanneer men vraagt, waarin toch de betekenis van Karl Barth gelegen is, dan maakt me zulk een vraag steeds weer verlegen; een ogenblik zou men geneigd zijn, zich te onttrekken en te verzekeren, dat dit niet te zeggen is zonder een inzichtLees verder..

Lees meer