1
Miskotte in Nederlands-Indië
2
Over het lezen van de Schrift…
3
Moby Dick
4
In Memoriam Karl Barth
5
KD IV/4
6
Karl Barth
7
Iets over Barth
8
De jonge Barth
9
Inleiding in de theologie
10
Bij de verjaardag van Karl Barth
?>

Van mei tot oktober 1937 ondernam K.H. Miskotte een reis naar Nederlands-Indië. Op de heenreis deed Miskotte Bazel aan om Karl Barth te ontmoeten. Op de terugweg reisde hij via Palestina. Na aftrek van de tijd van de boottochten heen en terug verbleef Miskotte een kleine tien weken (20 juni – 4 september) in Nederlands-Indië.Lees verder..

Lees meer

  OVER HET LEZEN VAN DE SCHRIFT…. Tot de kenmerken van de kentering der tijden, die wij doormaken, behoort een nieuwe opmerkzaamheid voor het bij-belsch getuigenis. Bij gereformeerden, roomschen en vrijzinnigen vinden wij een concentratie op de uitlegging van den Bijbel van intenser aard dan – mogen wij zeggen – sinds eeuwen. Allerwegen hoort menLees verder..

Lees meer

Moby Dick Elke week kom ik mensen tegen, die lijden aan een bepaald ver­drongen complex: Barth. Ze zijn vaak prikkelbaar en verklaren de zaak voor irrelevant; of ze zijn koel en ferm en menen, dat ze veel missen, maar dat het ook zonder deze speciale diepten te analyseren, heel goed mogelijk is te leven (allicht!)Lees verder..

Lees meer

In Memoriam Karl Barth Ook ons heeft het bericht bereikt dat Karl Barth gisteren is over­leden te Bazel in zijn eigen huis, op de leeftijd van tweeëntachtig jaar, plotseling, in de morgen. Bij allen die hem persoonlijk mochten kennen is de eerbied en de liefde zo diep geworteld, dat het verdriet, dat deze leegte inLees verder..

Lees meer

Bij het verschijnen van vroegere delen van het hoofd­werk van Karl Barth heeft in In de Waagschaal een verraste aankondiging gestaan. Nu doen we het niet minder verrast, maar met een geenszins zoete, eerder stekende weemoed; omdat het werk onvoltooid bleef; omdat het voor deze generatie van theologanten nau­welijks zin zou hebben naar een volledig-definitieveLees verder..

Lees meer

„Karl Barth fängt schon an leise ein Mann von Gestern zu werden”, recensie van N.N. uit Neuendettelsau, 1927. „Es ist in seiner Theologie ein Angebot gemacht, wie es in diesem Reichtum und in dieser Fülle der Kirche nur selten geworden ist. Es ist für Ohr und Herz des moder­nen Menschen gehört und gesprochen worden, wieLees verder..

Lees meer

Over Karl Barh schreef Dr. J. J. Buskes een boekje in de reeks van Kruseman : „Kopstukken uit de twintigste eeuw”. Nauwelijks is een, dergelijk geschrift van zijn hand verschenen n.l. over Martin Luther King, of hij laat een ander verschijnen, van gelijke omvang en eveneens vol betrouwbare informatie en aanstekelijke details. Als men inLees verder..

Lees meer

  Verschenen is de „Römerbrief van 1919! Nauwelijks iemand in Nederland bezit die; hij is vergeten, ook omdat hij opzette­lijk door de auteur werd onderdrukt en als een vergissing werd verdon­keremaand en doodgezwegen. Nu is dan dat boek na 44 jaar herdrukt! Wel te verstaan: voor de eerste maal! want de „Römerbrief”, die wij kennenLees verder..

Lees meer

  HET BOEK, DAT Karl Barth ons nu voorlegt, wil een inlei­ding tot de theologie zijn en veron­derstelt, dat er nog aan het vak ge­daan wordt en dat jonge en oudere mensen, in de ruimte van dat vak zich telkens moeten oriënteren, niet zozeer om te weten hoe ze verder moeten gaan, veeleer om teLees verder..

Lees meer

  WOENSDAG 10 MEI wordt Karl Barth 75 jaar. Hij zal die dag vieren in de kring der zijnen. Een grote „akademischer Festakt” zal ditmaal achterwege blijven; er zul­len enkele vrienden zijn, die honder­den leerlingen in de landen dezer eeuw vertegenwoordigen. Het lijkt wat overbodig te gaan raden, wat zij zullen zeggen namens die ongeteldeLees verder..

Lees meer