1
De boeken van Harari
2
Het geheim van de vreesloosheid
3
Over de naastenliefde
4
Zacharias (Lucas 1:5-25)
5
Ethiek als lofzegging (en omgekeerd)
6
Ethiek als lofzegging (en omgekeerd)
7
Over gelovigen en ongelovigen
8
Voltooid leven (meditatie)
9
Mens en dier
10
Beveland
?>

Veel indruk op mij hebben gemaakt de twee fascinerende boeken geschreven door de Israëlische auteur Yuval Noah Harari. Het eerste heet Sapiens, een korte geschiedenis van de mensheid en het tweede draagt de (mij overigens niet zo goed bevallende) titel: Homo Deus. Dat tweede is een gedurfde schets van een toekomstscenario. Tegen het einde vanLees verder..

Lees meer

(n.a.v. 1 Samuel 17) Wat onderscheidt David nu van Saul en zijn mannen in zijn confrontatie met de Filistijnse reus Goliath? Nu, dat is niet zijn jeugdige durf of de behendigheid waarmee de kleine man de krachtpatser te slim af is en verslaat, als in een film van Charly Chaplin. Nee, de kern van DavidsLees verder..

Lees meer

‘Ge zult uw naaste liefhebben als uzelf’. Zo luidt het tweede gebod aan het eerste gelijk. Dat ‘als uzelf’ is lastig, zowel taalkundig als exegetisch. Nu is er een vrij sterke tendentie in de moderne tijd om dat ‘als uzelf’ op te vatten als de ander liefhebben, zoals je jezelf liefhebt. Dan wordt de eigenliefdeLees verder..

Lees meer

Lucas begint zijn evangelie met deze eenvoudige priesterfiguur uit de afdeling Abia. Erg voornaam klinkt dat inderdaad niet. Het is een gewoon ‘pastoorke’, zou je kunnen zeggen, uit het land van Judéa, het rijksgebied van koning Herodes, dat de voorgeschreven offers brengt, de gebeden zegt, de oude traditie bewaart en doorgeeft. Daar kijkt niemand vanLees verder..

Lees meer

  Barth voor Beginners VIII Godsdienst wil God niet van ons mensen. Dat is een krachtige en duidelijk getrokken lijn in de theologie van Karl Barth. Maar enige toelichting is daarbij niet overbodig. Immers de traditie van het christendom bevat aanleidingen te over om het dienen en eren en liefhebben van God als ‘s mensenLees verder..

Lees meer

  Barth voor Beginners VIII Godsdienst wil God niet van ons mensen. Dat is een krachtige en duidelijk getrokken lijn in de theologie van Karl Barth. Maar enige toelichting is daarbij niet overbodig. Immers de traditie van het christendom bevat aanleidingen te over om het dienen en eren en liefhebben van God als ‘s mensenLees verder..

Lees meer

  Er heersen nogal wat misverstanden en onduidelijkheden rond het gebruik van de woorden ‘geloof’ en ‘geloven’. Menig modern mens noemt zichzelf ‘ongelovig’. Zo vreemd is dat niet, want de interne logica van het moderne discours produceert ‘ongelovigen’ en masse. Een simpele HAVO-opleiding volstaat om het geloof te verliezen of vaarwel te zeggen. Maar watLees verder..

Lees meer

    Zeker de oud geworden mens is het gevoel dat zijn leven voltooid is niet volstrekt vreemd. De tijd snelt in hoog tempo voort zonder veel sporen na te laten. Weken, maanden, jaren rijgen zich aaneen en zinken weg in de vergetelheid en in het enerllei van het toch nog recente verleden. Alleen deLees verder..

Lees meer

  Er is continuïteit en discontinuïteit tussen het menselijke en het dierlijke bestaan. Een vergelijking kan interessant, zelfs fascinerend zijn. Elementaire levensverrichtingen als spijsvertering en ademhaling hebben mens en dier met al het organische leven gemeen, maar tussen de mens en met name de twee- of viervoetige dieren bestaat er ook overeenkomst in mobiliteit, zintuiglijkheidLees verder..

Lees meer

 Over het Zeeuwse land en de Zeeuwse ziel   Sommigen menen te weten dat Beveland (Noord en Zuid) zijn naam dankt aan de monniken van St. Bavo uit de buurt van Gent, die in de Middeleeuwen deze eilanden begonnen in te polderen. Maar die naam Beveland associëren met het werkwoord ‘beven’ is wellicht ook nietLees verder..

Lees meer