1
Selectief lezen
2
Wegen van hoop in tijden van crisis
3
Het deel van de ander
4
Van Agt, de Palestijnen en Israël – vervolg
5
De existenmtie van de gemeente voor Israël – Een reactie op A.A. Spijkerboer
6
Geen recht de moed te verliezen
7
40 jaar bezetting, een tragische herdenking voor Israël en Palestina
8
Nogmaals verbondenheid met Israël – tot elke prijs?
9
Verbondenheid met Israël – tot elke prijs?
?>

  SELECTIEF LEZEN In het commentaar in In de Waagschaal Nieuwe jaargang 40 nr 4 staat een pijnlijk staaltje van selectief lezen. At Polhuis heeft de website van Electronic Intifada bezocht, en daar ‘het bekende verhaal’ gelezen over Israël als agressor. Verrassend, als een website van een volk dat al ruim 43 jaar leeft onderLees verder..

Lees meer

  WEGEN VAN HOOP IN TIJDEN VAN CRISIS Onder deze titel verscheen recent een boek van Bob Goudzwaard e.a. Het is zowel een theologische als maatschap-pelijke reflectie op ons tegenwoordige handelen en de daaraan ten grondslag liggende drijfveren. Zoals al veel langer een rode draad in het denken van Goudzwaard, zijn het hier ook deLees verder..

Lees meer

  HET DEEL VAN DE ANDER Eric-Emmanuel Schmitt is een in Frankrijk graag gelezen schrijver en geziene toneelschrijver, van wie al eerder boeken in In de Waagschaal werden besproken. Een tamelijk onthutsend boek van hem is ‘La part de l’Autre’ (Het deel van de Ander), dat tot nu toe niet in het Nederlands werd vertaald.Lees verder..

Lees meer

  VAN AGT, DE PALESTIJNEN EN ISRAËL – Vervolg Het artikel van Ten Boom in In de Waagschaal 38/16 is een poging te verhelderen wat de auteur in een eerdere bij-drage schreef. Spijtig is het, dat hij daarbij niet alleen Van Agt, maar ook vele anderen, zoals ‘Een ander Joods geluid’ en UCP, tot wiensLees verder..

Lees meer

  DE EXISTENTIE VAN DE GEMEENTE VOOR ISRAËL – Een reactie op A.A. Spijkerboer Ik kan niet verhelen, dat het artikel van A.A. Spijkerboer (IdW 38/8) mij zeer teleurgesteld heeft. Niet om wat hij zegt – daarbij heb ik hooguit kanttekeningen – maar vooral om wat hij niet zegt. Het gaat om ‘een existentiële vraag,Lees verder..

Lees meer

  GEEN RECHT DE MOED TE VERLIEZEN  Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) In maart jl. promoveerde Greetje Witte-Rang in Utrecht op een proefschrift over Harry de Lange, onder de titel: “Geen recht de moed te verliezen, leven en werken van dr H.M. de Lange’. Prof. de Lange speelde vele jaren eenLees verder..

Lees meer

  40 JAAR BEZETTING, EEN TRAGISCHE HERDENKING VOOR ISRAËL EN PALESTINA Deze maand is het 40 jaar geleden dat de zesdaagse oorlog werd gevoerd, die als belangrijkste blijvende resultaat had de bezetting door Israël van de Palestijnse gebieden. Voor zowel Israël als Palestina een tragisch moment. Immers, de zo noodzakelijke vrede voor beide landen enLees verder..

Lees meer

Nogmaals verbondenheid met Israël – tot elke prijs? Het ontstaan van de staat Israël in 1948 beschouw ik als een Godswonder. Het bestaan èn de veiligheid van deze staat en van de mensen die er leven gaan ook mij zeer ter harte en ook ik ben overtuigd, dat het welzijn van Israël vraagt om eenLees verder..

Lees meer

Verbondenheid met Israël – tot elke prijs? ‘In het feit dat de relatie tot het goddelijkevia de relatie tot de mensen verloopt en metsociale rechtvaardigheid samenvalt ligt degehele geest van de Joodse bijbel’. (Levinas) Kortgeleden bezocht ik, als lid van een internationale delegatie, onder leiding van de heer Van Agt, Israël en de Palestijnse gebieden.Lees verder..

Lees meer