1
Sprokkelingen van een kerkhistoricus – Een feestbundel
2
Sprokkelingen van een kerkhistoricus
3
Sprokkelingen van een kerkhistoricus – Jacobus Revius (slot)
4
Sprokkelingen van een kerkhistoricus (Een opvallende oratie)
5
Sprokkelingen van een kerkhistoricus – Over tijdschriften
6
Sprokkelingen van een kerkhistoricus – Utenhoves Credo
7
Sprokkelingen van een kerkhistoricus – maart 2004
?>

  SPROKKELINGEN van een KERKHISTORICUS – Een feestbundel Drs. Jaap van Gelderen heeft afscheid genomen als universitair hoofddocent en archivaris van Kampen(I). Mij was dat totaal ontgaan, maar dit laatste was hem niet ontgaan. Dus stuurde hij mij met een allerhartelijkste brief zijn feestbundel toe. In deze brief zinspeelde hij ook even op mijn bijdragenLees verder..

Lees meer

  SPROKKELINGEN van een KERKHISTORICUS De Waldenzen Dit schrijf ik op de dag na de sluiting van de Olympische Winterspelen, maar U krijgt van mij echt geen nabeschouwing. Dat zou een takkenbos zijn, vèr na het kampvuur aangesleept. Wel vraag ik mij af of de dalen bewesten Turijn erg zijn toegetakeld. Een advocaat uit dezeLees verder..

Lees meer

  SPROKKELINGEN VAN EEN KERKHISTORICUS – Jacobus Revius (slot) ,,Item, dat daer [=waar] gheen klockenslach is op de dorpen, datt bij die Edelen heeren verordeneert weerde dat dieselve kerspels ende kercken tenminsten in haere kercke bestellen een kleen uhrwerck dat daer slaet ende wijst, daerna sick koster, schoellemeester ende predicant hebben mit haer bedieninge teLees verder..

Lees meer

SPROKKELINGEN VAN EEN KERKHISTORICUS – Een opvallende oratie Beginnende hoogleraren houden, zoals iedereen weet, een inaugurele oratie. Soms behandelen zij daarin een détail uit hun vak, soms ontvouwen zij een program. Eén van de sprekendste van de eerste soort is voor mijn gevoel nog altijd de z.g. openbare les (hij werd lector) van Otto J.Lees verder..

Lees meer

  SPROKKELINGEN VAN EEN KERKHISTORICUS – Over tijdschriften Toen het eens, nu alweer meer dan veertig jaar geleden, met mijn promotieonderzoek niet wilde vlotten, praatte ik daarover met een gepromoveerde predikant. Zijn advies was draconisch: ,,Als je echt de eindpaal wilt halen, concentreer je dan volledig op deze studie. Stop al je vrije tijd erinLees verder..

Lees meer

  SPROKKELINGEN VAN EEN KERKHISTORICUS – Utenhoves Credo Zonder bronnen geen leven, zonder haar bronnen geen historie – het is hier al eerder opgemerkt. Een anekdote kan dit onderstrepen. Ruim 25 jaar geleden haalde ik, fietsend door de Groningse Oosterstraat, mijn collega Albert Mellink in. Ik vertelde hem dat ik bezig was, de recensie teLees verder..

Lees meer

  SPROKKELINGEN VAN EEN KERKHISTORICUS Associëren, het één met het ander in verband (kunnen) brengen, is voor de historicus een onmisbare gave. Het – niet geheel terecht verguisde – ‘jaartallen kennen’ is daarvan het simpelste voorbeeld. 1572: ‘Den Briel’, 1672: ‘Reddeloos, radeloos, redeloos’, het is handig die gegevens snel te kunnen combineren. Intussen gaat ditLees verder..

Lees meer