Gebed

logo

In 1951 gaf Prof dr A.F.N. Lekkerkerker een door Elisabeth Gutteling vertaald fragment uit uit KD III.3. Het gaat om de pagina’s 301-326, waarin Barth spreekt over het gebed. De vertaling verscheen als deel in de serie ‘Onze tijd’ , uitgegeven door Callenbach in Nijkerk. Het boekje is antequarisch nog te verkrijgen.

Pagina's: 1 2 3