Safenwil

Predikant Safenwil (1911 – 1921)

    • Beroepen eind april 1911.
    • Op 3 juli 1911 betrok Barth de pastorie (vroeger een school en postkantoor) van Safenwil (247 huizen, 1625 inwoners van wie 1487 protestant met 318 schoolkinderen: een boeren- en arbeidersdorp in een breed dal dat toenemend werd geïndustrialiseerd).
    • Op 9 juli 1911 werd hij in aanwezigheid van zijn verloofde door zijn vader (die ook in kanton Aargau begon) bevestigd (2 Cor. 4, 1).
    • Op 16 juli 1911 hield hij zijn eerste preek (Joh. 14, 24): “Dat ik predikant ben omdat ik over God spreken moet, als ik mijzelf, mijn beter ik trouw wil blijven”.
    • Op dat moment wist hij niet dat hij een levensperiode inging waarin “de beslissende wezenlijke ommekeer valt waardoor mijn weg voortaan bepaald wordt”: “mijn latere theologie is gegroeid uit mijn eigen situatie waarin ik moest catechiseren, preken en zielzorg moest uitoefenen”.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7