Safenwil

De Eerste Römerbrief

   • In dat stadium besloten Thurneysen en Barth om zich niet weer in Kant en Hegel te storten, maar “meer bezonnen” de bijbelboeken op een andere wijze dan wij in de school van de destijds “moderne” theologie deden, te gaan lezen en uitleggen.

   • In juni 1916 begon Barth “onder een appelboom” de Romeinenbrief te lezen (uit zijn jeugd herinnerde hij zich dat een geliefde leermeester gezegd had dat “het daarin om centrale dingen ging”!): “Ik las en las en schreef en schreef.”

   • Die eerste aantekeningen werden weer “een schrift met kanttekeningen” (en nog een en nog een!) en tenslotte een lijvig boekwerk: “Der Römerbrief”. Hij was in juli 1916 begonnen, tussen zijn predikantenwerk door: het verscheen in december 1918, dus een maand na de nederlaag van Duitsland, Oostenrijk en Rusland, met een voorwoord (nog uit augustus 1918).

   • Het is onmogelijk de abundante veelheid van originele uitleg en commentaar in deze Römerbrief samen te vatten. Busch wijst op vijf hoofdtendenzen, van wat Barth als verkondiging in Paulus’ Romeinenbrief hoort:

    1. we kunnen niet doorgaan zoals het steeds weer in christelijke groepen gebeurt: “Alles wordt altijd zonder God gedaan. Wel mag Hij altijd zo goed zijn datgene uit te voeren en af te ronden waarmee wij mensen zelf begonnen zijn!”
    2. onze “bewegingen” verdoezelen de noodzaak van het komen van Zijn Rijk en staan dat komen van het Rijk in de weg: Gods zaak is uitsluitend Zijn eigen zaak
    3. wij mensen kunnen nooit “het standpunt van God” tot ons partijstandpunt maken (kritiek op elke vorm van individualisme en christelijke partijsysteem, hoe religieus ook!)
    4. bij het Rijk Gods gaat het niet “om een ontwikkeling in de oude aeon, maar om het begin van een nieuwe aeon: geen ontwikkeling binnen de huidige mogelijkheden maar om de nieuwe levensmogelijkheid”
    5. de openbaring in Christus is nu eenmaal niet de mededeling van een wereldbeschouwing die de mogelijkheid tot geruststelling biedt als men ervan op de hoogte is, maar die openbaring van Christus is Gods eigen kracht die ons activeert: schepping van een nieuwe kosmos, doorbraak van een goddelijke kiem door een schaal die het goddelijke tegenhoudt”.
   • Door het schrijven van dit boek verandert ook de prediking van Barth: “Wij zijn gelukkig allemaal bij een omwenteling betrokken. God blijkt nl. het tegendeel van “onze God” te zijn: een levende God, die echt God is. Geen vijfde wiel aan de wagen, maar hèt wiel dat alle wielen aandrijft. Die God is geen idee, geen opvatting maar de levenskracht die de krachten ten dode overwint. Geen versiering van de wereld, maar de hefboom die in de wereld ingrijpt. Geen gevoel waarmee men speelt, maar het beslissende feit dat men ernstig neemt!”

   • Hij kreeg na de Wapenstilstand (november 1918) en een algemene staking door zijn begrip voor de stakers moeilijkheden met zijn kerkenraad en met de fabrikanten in Safenwil!

   • Hij ging voort met zijn nieuw verstaan van het Nieuwe Testament (Handelingen, Corinthiërs I, Efeziërs): “Het Rijk Gods is het Rijk van God. Wij kunnen ons de overgang van het goddelijke naar de menselijke werkelijkheid niet radicaal genoeg voorstellen. Elk schema van de ontwikkeling faalt: het nieuwe Jeruzalem heeft helemaal niets met het nieuwe Zwitserland en met een revolutionaire actie te maken, maar het komt in Gods grote vrijheid op aarde als het uur gekomen is.”


bureau waaraan de 1e Römerbrief geschreven werd

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7