Emeritaat

Heeft Barth in zijn laatste levensjaren na zijn emeritaat (maart 1962) nog erkenning ondervonden?

Op zijn reis naar en door N.Amerika

 • “De pertinente, soms impertinente weetgierigheid van zijn Amerikaanse reporter waaraan hij in drie grote persconferenties het hoofd moest bieden!”

 • “Fantastisch waren voor mij ook de duizenden die naar mijn colleges en openbare discussies kwamen, en de mate van “publiciteit die ik, aan iets dergelijks niet gewend, plotseling kreeg.”

 • Het tijdschrift  “Time”  wijdde zelfs een hoofdartikel aan het bezoek van Barth aan de VS.

 • In Chicago voerde hij een groot aantal gesprekken met studenten, zakenlui, joodse geleerden, toneelspelers, de godsdienst historicus Eliade, Billy Graham en de Theologische Faculteit aldaar waar hij een eredoctoraat ontving.

 • In de beroemde universiteit van Princeton  hield hij in het kader van de Warfield Lectures vijf colleges over “Einführung in die Evangelische Theologie”.

 • In Washington werd hij voor een gesprek met de staf van president Kennedy uitgenodigd.

 • In New York hield hij weer de vijf colleges in de Theologische Faculteit en in het wereldberoemde Union Theological Seminary.

In Zwitserland
 • Talloze gesprekken en colloquia met de meest diverse groeperingen van christelijke boekhandelaren, radio-uitzendingen en interviews met gewone luistraars, geheelonthouders, stadszending, oecumenische studenten, doctoraal-studenten, studenten uit de ontwikkelingslanden, Zwitsers Gereformeerde theologen.
 In Denemarken
 • In april 1963 werd de Sonning-prijs toegekend die aan beroemde personen (zoals Churchill, Albert Schweitzer, Strawinsky en Niels Bohr) die zich voor de Europese cultuur verdienstelijk hadden gemaakt, werd uitgereikt (het grootste deel van deze Prijs (honderdduizend Deense kronen) schonk hij aan de Stadszending van Bazel.
In Frankrijk
 • In 1963 maakte Barth drie reizen naar Frankrijk:

  • naar Parijs voor een TV-interview met zijn vroegere student Prof. Casalis, hoogleraar aan de Sorbonne

  • een uitgebreide vragenbeantwoording in de Theologische Faculteit gedurende een colloguium  van vier dagen in Bièvres met honderd Franse theologen

  • de verlening van een eredoctoraat aan de Sorbonne (met Marseillaise en al) na een lofrede van de befaamde filosoof Ricoeur

  • in september 1968 werd hij benoemd tot “Membre Associé de l’ Academie des Sciences Morales et Politiques de l’ Institut de France”.

De 80ste verjaardag in Bazel (mei 1966)
 • Vele theologen en vrienden uit de Bondsrepubliek, DDR, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Tsjechoslowakije, Verenigde Staten en Zwitserland bij zijn benoeming tot eresenator van de universiteit in Bazel

 • Prof. Fangmeier (Wuppertal) overhandigde hem een omvangrijke tekstbundel “Parrhesia” (= blijmoedig vertrouwen) met 32 bijdragen van “jongere, jonge en zelfs jongste” theologen.

Rome
 • De belangstelling van Barth voor de nieuwe ontwikkelingen in het katholicisme na het Concilie bereikte haar bekronend hoogtepunt in de herfst van 1966, toen hij de eervolle uitnodiging van kardinaal Bea kreeg een bezoek aan de Paus: zes dagen “peregrinatio ad limina Apostolorum” (bedevaartreis naar de graven van de Apostelen): “de Paus ontving hem en zijn vrouw  “letterlijk met open armen”!
Duitsland
 • In Darmstadt werd hem – met voorbijgaan van vele “moderne” theologen en hoogleraren in de psychiatrie – in oktober 1968 (twee maanden voor zijn dood) – de Sigmund Freud-prijs uitgereikt: “ter ere van de uitdrukkingskracht van mijn wetenschappelijk proza” (door zijn gezondheidstoestand kon hij er zelf niet heen).

 

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10