Barth cantates

logo 

Barth cantates

VOOR DE LEZER

Deze bundel bevat een reeks meditaties over thema’s uit de theologie van Karl Barth.

De meditaties beginnen elk met een vertaald citaat van Barth zelf. Het zijn maar korte aanhalingen uit zijn brede betogen, soms niet meer dan enkele woorden. Hoewel ze hopeloos uit hun verband gerukt lijken, vormen ze tezamen een spoor door het geheel van Die Kirchliche Dogmatik. Wie dit spoor volgen, doen zo op lichtvoetige wijze enkele belangrijke stations aan, die deze theoloog is gepasseerd in de tijd dat hij zijn hoofdwerk schreef.

Het werk aan de kerkelijke dogmatiek begon in de jaren dertig van de twintigste eeuw, de tijd waarin Barth positie koos tegen de fascinatie van het opkomend fascisme. Dat leverde het eerste deel op van zijn kerkelijke dogmatiek, de Prolegomena. Het tweede deel, de leer over God, verscheen in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog en kon tussen de regels door als een daad van verzet worden gelezen. Na de oorlog verscheen het derde deel, de leer van de schepping. Het weerspiegelde iets van de geest van de wederopbouw. Het vierde deel, de leer van de verzoening, ontstond in de jaren vijftig, de tijd van de koude oorlog. Het bood een weg door de onverzoenlijke tegenstellingen tussen de Amerikaanse droom en de Russische revolutie. Aan het geplande laatste deel over de verlossing is Barth niet meer toe gekomen.

In deze meditaties wordt echter geen historisch commentaar op Barths dogmatiek gegeven. Het gaat er heel anders toe. Ik registreer in kortschrift wat deze nalatenschap mij na zoveel jaren nog doet of niet doet. Zo worden Barths thema’s op mijn eigen verantwoording verwerkt en gevarieerd.

Er wordt een nieuwe melodie tegen zijn teksten aangelegd. Het is de bedoeling dat in elke meditatie iets wordt vastgehouden van het oude thema en van de nieuwe melodie. In de ruimte daartussen heet ik de lezer welkom.

Maarten den Dulk

Pagina's: 1 2 3 4 5