1
De onderhouding van de gemeente
2
De nieuwe Barth
3
De rechter
4
Credo in spiritum sanctum
5
Zelfverheerlijking
6
De stem van een vreemde
7
Bij het tiende deel van de K.D.
?>

„ . . . en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen’” Mattheus 16 :18 VRAGEN WIJ nu hoe die onderhouding tot stand komt en hoe dus die belofte gerealiseerd wordt, dan volgen wij toch wel de zekerste weg als wij ons in ieder geval in de eerste plaats aan het eenvoudige feit houden,Lees verder..

Lees meer

  HET ELFDE DEEL van de „Kirchliche Dogmatik” (K. D. IV 3a) is al meer dan een maand uit; (straks, in Juni, komt de tweede band IV 3) en het is hoog tijd, dat we de nieuwe Barth begroeten. Het wordt toch te gek een simpele aankondiging voortdurend uit te stellen, omdat we er nogLees verder..

Lees meer

DE VERSCHIJNING van  de Zoon Gods betekent dat de rechter van de ganse wereld en van iedere mens verschenen is. Wie niet de rechter der wereld is, zou ook niet de heiland der wereld kunnen zijn. Jezus Christus is de heiland der wereld omdat Hij op een zeer bepaalde — en stellig ook op eenLees verder..

Lees meer

    WIJ SPREKEN van menselijke ervaring en daad, als we spreken over de gemeente en het geloof. Maar dan gaat het om de menselijke ervaring en daad, die niet voortkomt uit „eigen inzicht en vermogen” van de mens, niet uit zijn eigen bekwaamheid, beslissing en inspanning, maar, zoals Luther zegt „de Heilige Geest heeftLees verder..

Lees meer

  DE ANDERE gestalte van het verval, dat de kerk van binnenuit bedreigt, is de zelfverheerlijking. Ook in dit geval wil zij zich gaarne in de wereld ontvouwen en er standhouden. Alleen doet zij dit nu niet zozeer door aanpassing als wel door zelfhandhaving en door te pogen in de wereld een rol te spelen.Lees verder..

Lees meer

  ALS IK MIJ afvraag, waarom ik nu juist deze bladzijden uit de kerkelijke dogmatiek van Barth vertaald heb, dan is daar, zoals vanzelf spreekt, geen bevredigend antwoord op te geven: deze bladzijden troffen mij bij de lektuur, ik bleef er — waarom? daarom! — even langer bij stilstaan en mijn pen stond al opLees verder..

Lees meer

  AL IS ONS BLAD niet de aangewezen plaats voor een bespreking van een theologisch werk, een korte aankondiging van het laatste deel van Barth’s Kirchliche Dogmatik mag hier niet ontbreken. Die aankondiging moet dan ook een duidelijke plaatsbepaling bevatten van dit werk te-midden van andere dergelijke werken. Alleen, dat is de moeilijkheid: er bestaanLees verder..

Lees meer