1
Moby Dick
2
Karl Barth over das Nichtige (KD III/3)
3
Godsleer
4
kopjes I/1
5
Prolegomena
6
parafrase I/1
7
Swijnenburg
8
Ein Gesellschaft mit ein Gedicht als Grundsatz
9
De andere kant van het oordeel
10
Inleidend overzicht KD I en II
?>

Moby Dick Elke week kom ik mensen tegen, die lijden aan een bepaald ver­drongen complex: Barth. Ze zijn vaak prikkelbaar en verklaren de zaak voor irrelevant; of ze zijn koel en ferm en menen, dat ze veel missen, maar dat het ook zonder deze speciale diepten te analyseren, heel goed mogelijk is te leven (allicht!)Lees verder..

Lees meer

Karl Barth over das Nichtige §. 1 Inleiding Ongetwijfeld één van de meest raadselachtige passages in Karl Barths Kirchliche Dogma­tik[1] is de zinsnede waarin Barth zich lijkt uit te spreken over de oorsprong van het kwaad: Nur davon lebt es, daß es das ist, was Gott nicht will. Aber eben davon lebt es: weil und indemLees verder..

Lees meer

EXCERPT KD II/1 (par. 25) KUNNEN WIJ MENSEN GOD WEL KENNEN? Hoe komen wij tot die vraag? Doordat we tot de Kerk van Jezus Christus behoren horen wij over God praten en gaan wij zelf meedoen aan dit praten over God. Wát horen wij daar? We horen daar over God de Vader, de Zoon enLees verder..

Lees meer

DE “KOPJES” VAN DE PARAGRAFEN KORT UITGELEGD BAND I: INLEIDING § 1. De taak van de dogmatiek Hoe leert de christelijke Kerk waarheidsgetrouw over God te spreken? Het is de taak van de dogmatiek om de Kerk wetenschappelijk verantwoord bij dat zelfonderzoek bij te staan. § 2. Prolegomena en dogmatiek De zgn. prolegomena (de dingenLees verder..

Lees meer

In de Prolegemona beschrijft Barth hoe de kerk kennis van God verkrijgt. Daaraan besteedt hij het eerst deel van zijn Kirchliche Dogmatik. Dit deel beslaat 1500 pagina’s en is verdeeld over twee boeken: KD I/1 en KD I/2. W.H. ten Boom vertaalde de eerste paragraaf van het eerste hoofdstuk: Het Woord van God als criterium vanLees verder..

Lees meer

Beste lezer, Zoals ik je al zei ontkom je er niet aan (wil je je even verdiepen in wat een christen gelooft), om over “de kerk van de christenen” te denken. Want iedere christen verzint dat geloof niet zelf, maar plukt het uit een soort enorme moederboom die al twintig eeuwen in onze planeet isLees verder..

Lees meer

         Jezus Christus, de Getuige en Zijn getuigen  De verzoeningsleer van Karl Barth is het vierde deel van zijn hoofdwerk: de Kirchliche Dogmatik. Het bestaat uit drie delen en een fragment. Omstreeks 1961 vatte ds J. Swijnenburg het derde deel van de Verzoeningsleer samen: KD IV,3. Hij deed in de serie Horstcahiers, uitgegeven door KerkLees verder..

Lees meer

Ein Gesellschaft mit ein Gedicht als Grundsatz Over Karl Barths ecclesiologie in K.D. IV,3, § 72 In de eerste brief aan Timoteüs wordt het geheim van de gemeente bezongen in een christologische hymne (3:15,16). Het ontbreekt de brief bepaald niet aan praktische, liturgische en kerkordelijke aanwijzingen. De gemeente wordt er doorgaans behandeld als een maatschappelijkeLees verder..

Lees meer

logo

  

DE ANDERE KANT VAN HET OORDEEL

(over de knecht als Heer)

inleiding

De verkondiging van de christelijke gemeente luidt kort en goed: God is mens geworden. Daarmee is een oordeel uitgesproken, een vereffening vindt plaats, de dingen worden recht gezet.

Lees meer

Kirchliche Dogmatik, algemeen Deze dogmatiek kan door zijn enorme omvang ook goedwillenden afschrikken en hen van meet af ontmoedigen om daarin te gaan lezen. Voorzover er sommigen er toch in lezen gingen, waren velen daarvan maar vluchtige lezers die hier en daar een paar trefwoorden of citaten wilden oppikken en daarmee tevreden waren, zonder deLees verder..

Lees meer