1
De drie-enige God
2
De roep tot navolging
3
Het Woord van God als criterium van de dogmatiek
4
Karl Barth, O zo bescheiden, en toch zinvol
5
KD IV-3 Paragraaf 72
6
Verzoeningsleer
7
KD II
8
Gods eeuwigheid en heerlijkheid
9
Inleiding KD
10
Schepping
?>

      EGINHARD MEIJERING  KARL BARTH: GELOVEN IN DE LEVENDE GOD  Deel I: De drie-enige God

Lees meer

    Vertaling Karl Barth KD IV/2, § 66.3 (pp. 603-626) Wessel ten Boom Toelichting: Het navolgende gedeelte uit de KD is vertaald met het oog op de Barth-Tagung van 5-7 maart 2018 in De Glind, ‘Bonhoeffers theologischer Weg als Herausforderung an Karl Barth’, en het daaraan voorafgaande ‘Barthianum’ op 23 januari 2018. Opmerkingen n.a.v.Lees verder..

Lees meer

Uit: Karl Barth, Kerkelijke Dogmatiek, I/1, 47-73 NB Onderstaande tekst werd vertaald als bijdrage aan de Karl Barth-Tagung 2017, die van 6-8 maart jl. heeft plaatsgevonden in De Glind, en het daaraan voorafgaande ‘Barthianum’ in januari. Onderwerp was de ‘irreguliere homiletiek’ van Barth, mede tegen de achtergrond van de opkomende kerkstrijd in de jaren dertigLees verder..

Lees meer

Een uitgebreidere versie is te vinden in: Grondvormen van theologische sysematiek, hoofdstuk X, R.H. Reeling Brouwer, 2009 Skandalon. Barth als de door Schleiermacher verhoopte “ander”? Friedrich Schleiermacher spreekt in zijn Zweites Sendschreiben an dr. Lücke de hoop uit, “daß früher oder später ein Anderer kommen wird, der diese bei weitem vorzüglichere Stellung” (namelijk in de opeenvolgingLees verder..

Lees meer

§ 72.1 ‘Das Volk Gottes im Weltgeschehen’ 780 De roeping van een christen (§ 71) is onmiddellijk ook een roeping binnen de levende gemeente van de levende Heer, dat is in de gemeenschap der heiligen, de kerk die vanuit het gezichtspunt dat hier aan de orde is apostolische kerk moet heten.   782 [Excurs: in hetLees verder..

Lees meer

  De verzoeningsleer van Karl Barth is het vierde deel van zijn hoofdwerk: de Kirchliche Dogmatik. Het bestaat uit drie delen en een fragment.   Een indruk van de verzoeningsleer geeft N. T. Bakker, De andere kant van het oordeel (2003) KD. IV/1, blz. 238 ev., vertaald door J.M. Hasselaar: de Rechter In In de WaagschaalLees verder..

Lees meer

In deel II van de Kirchliche Dogmatik bespreekt Barth de Godsleer. Om een indruk te geven van de inhoud daarvan een uittreksel van de eerste paragraaf daarvan. (Paragraaf 25 van de KD).  Daarin gaat het om de vraag: Kunnen wij mensen God wel kennen? De samenvatting is van de hand van dr mr A.W. Kist. Lees verder..

Lees meer

GODS EEUWIGHEID EN HEERLIJKHEID  (Kirchliche Dogmatik II, 1, pp 685-764) (vertaald door Eginhard Meijering) 3. Gods eeuwigheid en heerlijkheid [685] Wat we nu in ogenschouw gaan nemen is de vrijheid van God in een derde [1] en laatste verband van haar volmaaktheden: haar goddelijkheid bestaat in en blijkt uit het feit dat God in zichzelfLees verder..

Lees meer

In 1955 schreef Prof. dr K.H. Miskotte in het tijdschrijft ‘In de Waagschaal’ een serie artikelen over de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth. Deze artikelen geven een goede indruk van de inhoud van de KD.. Zij kunnen als inleiding op het lezen van de delen fungeren. Voor de tekst:  Moby Dick Een beknopt overzicht vanLees verder..

Lees meer

De scheppingsleer van Karl Barth is het derde deel van zijn hoofdwerk: de Kirchliche Dogmatik. Het bestaat uit vier delen. III/1 Het scheppingswerk III/2 Het schepsel III/3 De Schepper en zijn schepsel III//4 Het gebod van God de Schepper In februari 1953 publiceerde In de Waagschaal na de watersnood in Zeeland een gedeelte uit III/1,Lees verder..

Lees meer