1
Het priestertekort in de Protestantse Kerk
2
Messiaanse exegese – feestbundel voor Rinse Reeling Brouwer
3
De vertaling van Bijbels ABC naar het Engels
4
Spel en ernst bij Barth
5
proef
6
Tachtig jaar na Tambaram
7
Posters Karl Barth jaar
8
‘We need a good Judas’
9
Van de redactie 2018/4
10
De roep tot navolging
?>

1. De boer Ook al kopen de boeren er niets voor, de verontwaardiging waarmee zij nu en dan in hun trekker stappen en naar de stad rijden, kan ik mij voorstellen. Er moeten mensen blijven die met de seizoenen leven, mensen die weten van zaaien en oogsten en van de eventualiteiten die daartussen zitten, dieLees verder..

Lees meer

Vorig jaar ging Rinse Reeling Brouwer, als voorlopige afsluiting van een indrukkende academische carrière, met emeritaat. Hij bekleedde aan de PThU de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeneutiek van de Bijbel. Collega’s hebben hem, volkomen terecht, met een bundel willen eren en daarbij vooral aandacht willen schenken aan zijn ‘theologische existentie’ (6). Het resultaat is eenLees verder..

Lees meer

    Bijbels ABC van K.H. Miskotte werd al vertaald in het Duits, Italiaans, Tsjechisch, Lets en Italiaans. Tot nu toe waagde zich nog niemand aan de Engelse vertaling, terwijl juist in de Engelstalige wereld zich een groot potentieel lezerspubliek bevindt.(1) De auteurs van dit artikel, Eleonora Hof en Collin Cornell, zijn in de herfstLees verder..

Lees meer

Ik wil ingaan op twee boeken over Barth die onlangs zijn verschenen, en die de debatcultuur die de theologie rond Barth zo duidelijk kenmerkt, achter zich hebben gelaten. Het eerste is van de hand van de lutherse dogmaticus Ralf Frisch (1968) uit Neurenberg; het tweede van de wetenschappelijke assistent Matthias Käser-Braun (1988) uit Bern. HetLees verder..

Lees meer

Poster Thieme en Barth 297x420mm    

Lees meer

Kraemers The Christian Message herlezen Er wordt veel herdacht dezer dagen. Het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het begin van de Synode van Dordt. Deze december is het ook tachtig jaar geleden dat de Missionary Council in Tambaram bijeenkwam. Voor een Liber Amicorum bij de tachtigste verjaardag van eenLees verder..

Lees meer

  Op 10 december 2018 begint het Barth jaar met een bijeenkomst in Amsterdam. Om de bijeenkomst bekend te maken kunt u hier posters en een flyer downloaden en een jpg bestand om op facebook te plaatsen of per mail onder de aandacht van vrienden te brengen.  

Lees meer

  Onlangs bekeek ik de film ‘Jesus Christ Superstar’ opnieuw. Het was me vanaf de openingsscène duidelijk waarom de film indertijd zoveel indruk had gemaakt. Jezus met zijn leerlingen waren geloofwaardig getransformeerd tot een groep hippies aan het einde van de ‘summer of love’. De discipelen zetten energieke groepsballetten neerzetten. Zo waren ze nog nooitLees verder..

Lees meer

  In zijn dit keer wat pessimistisch gestemd commentaar schrijft Coen Wessel over de uitgang van de democratie. Wij gedenken in deze dagen de uitgang, de ‘ex-hodos’ van onze Heer, die geen vluchtroute nam, maar de weg óns ten leven. Marijke van Selm opent overeenkomstig haar meditatie met het mooie beeld van een gat inLees verder..

Lees meer

    Vertaling Karl Barth KD IV/2, § 66.3 (pp. 603-626) Wessel ten Boom Toelichting: Het navolgende gedeelte uit de KD is vertaald met het oog op de Barth-Tagung van 5-7 maart 2018 in De Glind, ‘Bonhoeffers theologischer Weg als Herausforderung an Karl Barth’, en het daaraan voorafgaande ‘Barthianum’ op 23 januari 2018. Opmerkingen n.a.v.Lees verder..

Lees meer