1
Boekpresentatie
2
Karl Barth en de oorlog in Oekraïne
3
Tweemaal uitgeworpen (het verband tussen Johannes 9 en 10)
4
Belichaamd dogma
5
De kerk als christenclub
6
Het priestertekort in de Protestantse Kerk
7
Waarom linkse politiek zo krachteloos is
8
Messiaanse exegese – feestbundel voor Rinse Reeling Brouwer
9
De vertaling van Bijbels ABC naar het Engels
10
Spel en ernst bij Barth
?>

Om de presentatie van het boek van At Polhuis op 11 april as in de Hoflaankerk bij te wonen, kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar info@karlbarth.nl. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.

Lees meer

Hoe verhoudt de kerk zich tot de militaire steun en wapenleveranties aan Oekraïne? Tot op heden is er nauwelijks aandacht voor deze vraag. De reactie van de kerk lijkt zich te beperken tot de opvang van vluchtelingen en het gebed om vrede. Wellicht kunnen twee recente publicaties van en over Barth inzake zijn visie opLees verder..

Lees meer

Johannes blijkt het evangelie van de lange bogen. Dat is wat mij betreft misschien wel een van de belangrijkste bevindingen van het gewaagde experiment het vierde evangelie een jaar lang min of meer doorgaand te lezen. Achter het geheel eigen en niet eenvoudig te doorgronden taalregister schuilt kennelijk een weloverwogen compositie, waarin ook meer bekendeLees verder..

Lees meer

Christologie en geleefde spiritualiteit Theologie en spiritualiteit staan vaak tegenover elkaar, zeker in barthiaanse kringen. God ontmoet je immers niet in de ervaring, maar in de openbaring. Sinds ik als predikant onder de mensen kom, raak ik steeds verder van deze overtuiging verwijderd. Immers de mannen en vrouwen die ik ontmoet maken net als ikLees verder..

Lees meer

„Die Auserwählten sind nicht nachzuweisen, nicht aufs Programm zu nehmen. Sie sind hier und sie sind dort, nur sicher nie da, wo Da! gerufen wird.” (Karl Barth, Römerbrief 1922) Zowel de verdedigers van de preek die Paul Visser onlangs hield over Openbaring 13[1] en de ‘Great Reset’ als ook zijn critici houden er een ecclesiologieLees verder..

Lees meer

1. De boer Ook al kopen de boeren er niets voor, de verontwaardiging waarmee zij nu en dan in hun trekker stappen en naar de stad rijden, kan ik mij voorstellen. Er moeten mensen blijven die met de seizoenen leven, mensen die weten van zaaien en oogsten en van de eventualiteiten die daartussen zitten, dieLees verder..

Lees meer

Een zoektocht naar een verklaring Het is één van de grote raadsels van de actuele politiek: de meest urgente thema’s zijn ‘links’, en toch is linkse politiek machtelozer en krachtelozer dan ooit. Nooit eerder haalde links minder zetels, in verkiezingen die toch over klimaat en duurzaamheid hadden moeten gaan. Of de toenemende sociale ongelijkheid. OfLees verder..

Lees meer

Vorig jaar ging Rinse Reeling Brouwer, als voorlopige afsluiting van een indrukkende academische carrière, met emeritaat. Hij bekleedde aan de PThU de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeneutiek van de Bijbel. Collega’s hebben hem, volkomen terecht, met een bundel willen eren en daarbij vooral aandacht willen schenken aan zijn ‘theologische existentie’ (6). Het resultaat is eenLees verder..

Lees meer

    Bijbels ABC van K.H. Miskotte werd al vertaald in het Duits, Italiaans, Tsjechisch, Lets en Italiaans. Tot nu toe waagde zich nog niemand aan de Engelse vertaling, terwijl juist in de Engelstalige wereld zich een groot potentieel lezerspubliek bevindt.(1) De auteurs van dit artikel, Eleonora Hof en Collin Cornell, zijn in de herfstLees verder..

Lees meer

Ik wil ingaan op twee boeken over Barth die onlangs zijn verschenen, en die de debatcultuur die de theologie rond Barth zo duidelijk kenmerkt, achter zich hebben gelaten. Het eerste is van de hand van de lutherse dogmaticus Ralf Frisch (1968) uit Neurenberg; het tweede van de wetenschappelijke assistent Matthias Käser-Braun (1988) uit Bern. HetLees verder..

Lees meer