1
Op de Drenthse hei (gedicht)
2
Inwijding
3
KD’s gevraagd
4
‘God is God’
5
Het Woord van God als criterium van de dogmatiek
6
De Daden – intermezzo (gedicht)
7
Inhoudsopgave jaargang 45 (2016)
8
Van de redactie 45/12
9
De grafische sector (Cultureel gewicht 7)
10
‘Het ambt’ – concreet in de kerkenraad
?>

Op de Drenthse hei   Ik kan mij nog keigoed herinneren hoe de kleine David Ellert en Brammert overwon. Brammert met een sprong bij zijn baard pakkend greep hij vlug met de andere hand Ellert in zijn kruis Die miauwde als een gek voordat hij met zijn kop tegen de hunebedden werd geslagen Hetgeen BrammertLees verder..

Lees meer

  Het is zondag 19 september 1965. Sinds een paar weken woon ik, net 18 jaar oud, in Amsterdam op de Prins Hendrikkade 179, het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart, waar ik na mijn Texelse HBS-jaren zal worden opgeleid tot stuurman. Die zondag ga ik naar de Willem de Zwijgerkerk in Zuid, waarLees verder..

Lees meer

  De stichting karlbarth.nl krijgt geregeld de vraag of er wellicht een KD beschikbaar is. Vaak komt een dergelijk verzoek van een student. Er is inmiddels een lijstje van belangstellenden. Welnu daarom de vraag of er theologen zijn die hun boekenkast opruimen. Als daarbij een KD (of andere boeken van Barth) bij is, bemiddelen wij graag,Lees verder..

Lees meer

Let op: noten kloppen niet!! Over de zin van het’ onmenselijk’ begin van Barth’ s theologie Karl Barth’s theologie is zoals zij in de Kirchliche Dogmatik tot ontvouwing is gebracht, bekend geworden als een bij uitstek op menselijkheid bedachte theologie. Uitgaande van de concrete persoon Jezus Christus heeft Barth over God willen denken als eenLees verder..

Lees meer

Uit: Karl Barth, Kerkelijke Dogmatiek, I/1, 47-73 NB Onderstaande tekst werd vertaald als bijdrage aan de Karl Barth-Tagung 2017, die van 6-8 maart jl. heeft plaatsgevonden in De Glind, en het daaraan voorafgaande ‘Barthianum’ in januari. Onderwerp was de ‘irreguliere homiletiek’ van Barth, mede tegen de achtergrond van de opkomende kerkstrijd in de jaren dertigLees verder..

Lees meer

  in die daden ontmoeten wij, nu beter dan vroeger gezegd: niet de rechtvaardigheid Gods, maar de rechtvaardige God, of God gelijk Hij rechtvaardig is, de wereld richt, het leven recht zet, de mens op zijn plaats zet – ontmoeten wij, nu beter dan vroeger gezegd: niet de barmhartigheid Gods, maar de barmhartige God, ofLees verder..

Lees meer

  Artikelen Aboutaleb, Achmed:   Mensen maken de stad                                                7/4 Belt, Ruben van de:     Een nieuw Europa                            Lees verder..

Lees meer

  Op 23 september jl. vond een symposium plaats over Bijbels ABC, Miskottes inzet uit 1941 om na Edda en Thora opnieuw het anti-heidens getuigenis van de Schriften te peilen. In dit nummer plaatsen wij de inleidende bijdrage van Maarten den Dulk over Miskottes werkwijze en het eerste deel van het verslag van Rinse ReelingLees verder..

Lees meer

    Er valt veel moois te zeggen over het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk, dat in 2013 verscheen. De rijke schat aan liederen, gebeden en meditatieve teksten die in deze kleine bijbel zijn verzameld, is en blijft indrukwekkend. Die rijkdom aan liedtradities, voelt ook echt zwaar aan. Je moet het liedboekLees verder..

Lees meer

  In de reformatorische ecclesiologie is ‘het’ ambt een vrij zwevende term. Daardoor zitten we vast aan ‘de drie ambten’. Het is vaak opvallend met hoeveel gemak er op het protestantse erf gebruik wordt gemaakt van de term ‘het ambt’. Zonder nadere aanduiding duidt die term niet op een concreet enkelvoud, maar op een abstractLees verder..

Lees meer