1
Allocutio promovendi
2
‘Laat ons…’ Genesis 1:26 en 11:7
3
Vertalen is kiezen, en verwerpen
4
‘Zoals in de hemel ook op aarde’
5
Neemt u mij niet kwalijk
6
De NBV in beproeving
7
Uniek en magistraal? Over de Nieuwe Bijbelvertaling
8
De weg weten met de Thora (Psalm 1)
9
Van hoog tot laag
10
In de spiegel
?>

  ALLOCUTIO PROMOVENDI Vaše Magnificence, Spectabiles, váženi hosté, In de winter van 1980/81 werd ik door Hebe Kohlbrugge – doctor h.c. van deze universiteit – naar Praag gestuurd. Zij had ervoor gezorgd dat in die jaren Europese academische contacten met (vooral) geïsoleerde dissidenten van Charta ‘77 intact bleven en voortgezet werden. Ik zou een zekereLees verder..

Lees meer

  ‘LAAT ONS…’ Genesis 1:26 en 11:7 Mijn leermeester M.A. Beek – hij is honderd jaar geleden geboren; een Beekjaar dus – werd niet graag tijdens zijn betoog door een vraag onderbroken. Als het ook nog eens een onzinnige vraag was, kon hij ingehouden woedend worden. Nooit heb ik hem scherper horen reageren dan opLees verder..

Lees meer

  VERTALEN IS KIEZEN, EN VERWERPEN In haar website houdt het NBG ons het eerste voor. Als men zich niet nader verklaart kun je er zowel ja als nee opzeggen.We lazen met het Amstelpreelteam in lectio continua uit het Johannesevangelie en eindigden met hoofdstuk 21. ‘Daarna openbaarde Jezus zich aan zijn leelingen, of ‘verscheen hij’?Lees verder..

Lees meer

  ‘ZOALS IN DE HEMEL OOK OP AARDE’ Mijn dochters hebben het Onze Vader als kleine meisjes in de kerk geleerd. Het begon destijds gewoonte te worden om dat gebed als gemeente hardop uit te spreken. De kinderen wilden erbij horen en ze leerden het vanzelf, van zondag tot zondag. Zelfs randbewoners van de kerkLees verder..

Lees meer

  Neemt u mij niet kwalijk Schuimbekkend! Zo kenschetste een Trouwjournalist onlangs critici van de NBV, zoals ik er een ben. Jan Greven heeft het daarentegen in zijn boekje ‘De bijbel van mijn jeugd’ bij het rechte eind: het is verdriet. Verdriet dat je uit de NBV meestal echt niet kunt preken. Als een ouderlingLees verder..

Lees meer

‘Stank voor dank’ en ‘Eens’. De NBV in beproeving. Tegen de reactie van Machteld deMik- van der Waal en al wat zij mij impliciet toedicht zal ik mij niet verweren. Haar enige argument is ‘luisterdichtheid’ bij de schriftlezing uit de NBV. Met gemeenteleden oefenden wij destijds in de Amstelkerk te Amsterdam in de voorbereiding vanLees verder..

Lees meer

Uniek en magistraal? Over de Nieuwe Bijbel Vertaling Moet een vertaler zijn lezers naar de vreemde auteur van een andere taal en tijd brengen, of die auteur als taal– en tijdgenoot van de lezers presenteren? Niet alleen Goethe formuleerde die vraag met zijn twee ‘Übersetzungsmaximen’; de kwestie is even oud als het vertalen zelf. HeeftLees verder..

Lees meer

De weg weten met de Tora (Psalm 1) Met wie gaan we het Psalter binnen? Met degene die ‘niet… niet… niet…máár in de Tora van JHWH zijn behagen heeft.’ Hoe herken je hem? Door het feit dat hij dag en nacht zit te prevelen, want hij kent de Tora uit het hoofd en kan dieLees verder..

Lees meer

  Van hoog tot laag Hanna, de ‘onvruchtbare in het huis’ (Psalm 113: 9) van Elkana kon juichen na de geboorte van Samuël. Ze zong het fantastische, koninklijke lied ( 1 Samuël 2: 1-10) waarmee ze Maria de moeder des Heren inspireerde tot haar Magnificat: Mijn ziel maakt groot de Kurios, de God van Israël.Lees verder..

Lees meer

  In de spiegel Je kijkt in de spiegel om te weten hoe je er uit ziet.. Rimpeltje, haartje, puistje? Makkelijk te verhelpen. Of wil je weten hoe je er aan toe bent? De vraag komt op wat je er aan moet doen. ‘Want wie een hoorder is van het woord en niet een dader,Lees verder..

Lees meer