1
Tussen al het andere in – Een canon
2
Tussen al het andere in – Filmtranen
3
Tussen al het andere in – Ongeregeldheden
4
Tussen al het andere in – Zestig jaar staat Israël
5
Tussen al het andere in – Hongerwinter
6
Tussen al het andere in – Ontmoetingen
7
Tussen al het andere in – Elfstedentocht
8
Tussen al het andere in – Professor Thomas Forsyth Torrance (1913-2007)
9
Tussen al het andere in – Kerstfeest, Karl Barth en een blauw boekje
10
Tussen al het andere in – Opgevangen gesprekken
?>

  TUSSEN AL HET ANDERE IN – Een Canon In de Gemeentebibliotheek van Utrecht liggen al weer enige tijd exemplaren van een geschriftje met een gele omslag. Je kunt voor niemendal een exemplaar meenemen. Het geschriftje heet Utrechtse Literaire Canon. We hebben te maken met een initiatief van de Stichting Literaire Activiteiten Utrecht (SLAU). EenLees verder..

Lees meer

  TUSSEN AL HET ANDERE IN – Filmtranen Toen ik enige tijd geleden niet in slaap kon komen, zette ik de radio aan. Met de oordopjes in kwam ik terecht in een gesprek tussen een dame en een heer. Zij hadden het over films. Snel volgden de uiterst beknopt besproken films elkaar op. Toen kwamLees verder..

Lees meer

  TUSSEN AL HET ANDERE IN – Ongeregeldheden Altijd zijn er wel ergens ongeregeldheden. In Zuid-Afrika of na voetbalwedstrijden. Wij horen er steeds meer over en wij zien er steeds meer van. Vroeger dacht ik dat het woord stamde uit een verhullend spraakgebruik, maar ik weet nu dat het niet zo is. Met het woordLees verder..

Lees meer

  TUSSEN AL HET ANDERE IN – Zestig jaar staat Israël De Joden moesten als schadelijk ongedierte worden vernietigd. Dat wilde de vijand en wat hij wilde trachtte hij met man en macht te verwerkelijken. Maar de vijand werd verslagen en er kwam een einde aan zijn gruwelpraktijken. Er kon gezegd worden; ‘Die Juden sindLees verder..

Lees meer

  TUSSEN AL HET ANDERE IN – Hongerwinter Velen, vooral in het westen van het land, hebben tegen het einde van de oorlog de hongerwinter meegemaakt. Degenen die familie of kennissen hadden op het platteland stuurden hun kinderen naar hen toe. De kinderen hadden dan te eten en zelf had men de bonnen van deLees verder..

Lees meer

  TUSSEN AL HET ANDERE IN – Ontmoetingen Willy Haas, journalist en schrijver, oprichter van het weekblad Die literarische Welt samen met Ernst Rowohlt, vertelt in zijn boek met herinneringen, verschenen onder dezelfde titel als het weekblad, over ontmoetingen met Franz Kafka. Het verslag van deze ontmoetingen is ook te vinden in de later verschenenLees verder..

Lees meer

  TUSSEN AL HET ANDERE IN – Elfstedentocht Het ziet er niet naar uit dat we deze winter kunnen genieten van de Elfstedentocht. Voor het laatst werd de tocht gereden (overigens zonder mij) op 4 januari 1997. De eerste echte, officiële tocht vond plaats op 2 januari 1909. De tocht van 1997 was de vijftiende.Lees verder..

Lees meer

  TUSSEN AL HET ANDERE IN – Professor Thomas Forsyth Torrance (1913-2007) Bij iemands dood kom je vaak allerlei te weten dat je tijdens zijn of haar leven verborgen was gebleven. Van professor Torrance wist ik alleen dat hij van harte de theologie van Karl Barth was toegedaam en dat hij betrokken was bij deLees verder..

Lees meer

  TUSSEN AL HET ANDERE IN – Kerstfeest, Karl Barth en een blauw boekje Toen ik uit mijn boekenkast een boek had gepakt, zag ik een boekje liggen dat naar achter was geschoven en dus uit het oog was verdwenen. Het was blauw, aan de rand verschoten. Het heette Weihnacht en het was geschreven doorLees verder..

Lees meer

  TUSSEN AL HET ANDERE IN – Opgevangen gesprekken Van 15 januari tot 29 februari 1920 schreef Franz Kafka in zijn dagboek een serie aforismen die bekend zijn geworden als de ‘Er-Aufzeichnungen’, omdat de meeste aforismen beginnen met ‘Er’(Hij). Later scheurde hij deze aantekeningen uit het dagboek, maar zij bleven bewaard. Eerder, in 1917 enLees verder..

Lees meer