Een kleine eeuw Barth-receptie in Nederland

logo

Studiedag Apeldoorn, donderdag 21 januari 2016

In 1918 wordt voor het eerst een publicatie van Karl Barth in een andere taal vertaald en gepubliceerd. Het betreft hier de preek die de predikant van het Zwitserse Safenwil op 6 februari 1916 heeft gehouden over Ezechiël 13,1-16 en die hij zelf onder de titel ‘Der Pfarrer, der es den Leuten recht macht’ heeft laten drukken en huis aan huis verspreiden. Twee jaar later is de preek onder de titel ‘De Dominé, die het den menschen naar den zin maakt (Vertaling: H. Stoel)’ afgedrukt in: Stemmen voor Waarheid en Vrede. Evangelisch tijdschrift voor de protestantsche kerken (55. Jaargang, Utrecht 1918, 115-132). We kunnen daarmee het begin van de Barth-recep­tie in ons land nauwkeurig traceren en dateren en vaststellen dat we over bijna een eeuw Barth-receptie in Nederland kunnen spreken! Klik hier voor de betreffende preek.

In diverse boeken en artikelen is daar al het nodige over geschreven, maar recent verscheen de lijvige studie van dr. Susanne Hennecke, waarin voor het eerst gepoogd wordt die receptie als geheel in kaart te brengen en te duiden, zij het beperkt tot de eerste veertig jaar (Karl Barth in den Niederlanden. Teil 1: Theologische, kulturelle und politische Rezeptionen [1919-1960], Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie, Band 142, VandenHoeck & Ruprecht: Göttingen 2014).

De Vorbereitungsausschuss van de Nederlandse Barthtagung neemt de verschijning van dit boek als aanleiding om in samenwerking met de onderzoeksgroep Reformed Traditions in Secular Europe (TUA & TUK) op donderdag 21 januari 2016 een studiedag te organiseren.

Op de studiedag zullen er enkele bijdragen zijn, waarin direct wordt ingegaan op hetgeen dr. Hennecke op tafel heeft gelegd. Zij heeft een eigen invalshoek gekozen en het is goed om met haar in gesprek te gaan over wat haar benadering aan nieuwe inzichten heeft opgeleverd.

Daarnaast zullen enkele sprekers die theologen en tradities voor het voetlicht halen die in het boek van dr. Hennecke onderbelicht gebleven zijn. Vullen die het beeld van de Barth-receptie alleen maar aan, of plaatsen ze die in een ander licht?

Ten slotte zal op deze dag ook gekeken worden naar de Barth-receptie in ons land na 1960. Het boek  van dr. Hennecke houdt daar op. Mede met het oog op het vervolg dat zij voornemens is te schrijven verraden enkele sprekers alvast wat zij aan eigens in de Nederlandse Barth-receptie gedurende de afgelopen halve eeuw sinds 1960 hebben waargenomen.

De dag begint om 10.00 uur en het programma eindigt om 17.30 uur. Tussendoor is er een lunch en na afloop is er een gezamenlijke warme maaltijd. De kosten bedragen totaal € 35,=

10.00 uur   Opening door de dagvoorzitter prof.dr. Gerard den Hertog (TU Apeldoorn)

10.10 uur   Prof.Dr. Rinse Reeling Brouwer (PThU) geeft een introductie op de dag aan de hand van een bespreking van het boek van dr. Susanne Hennecke

10.55 uur   Prof.Dr. George Harinck (VU en TU Kampen): ‘Barth en Nederland, van Munster tot Bazel (1925–1935)’. (30 minuten spreektijd; 15 minuten discussie)

11.45 uur Prof.Dr. Arie Molendijk (Groningen): De historiografie in de studie van Dr. Hennecke – en enkele andere zaken (30 minuten spreektijd; 15 minuten discussie)

12.35 uur   Lunch

13.15 uur   Prof.Dr. Georg Plasger (Sie­gen): ‘De Nederlandse Barth-receptie, vanuit Duits-gereformee­rd perspectief gezien’ (30 minuten spreektijd; 15 minuten discussie)

14.05 uur   Dr. Wilken Veen (Predikant te Amsterdam): ‘De verbinding met Barth vanuit het protestants geïnspireerde verzet in Nederland’ (30 minuten spreektijd; 15 minuten discussie)

14.55 uur   Thee

15.25 uur   Dr. Akke van der Kooi (emeritus PTh­U): ‘Het beeld van de Barth-recept­ie bij Noord­mans’ (30 minuten spreektijd; 15 minuten discussie)

16.15 uur   Dr. Dirk van Keulen (TU Kampen): ‘De Barth-receptie bij A.A. van Ruler’  (30 minuten spreektijd; 15 minuten discussie)

17.10 uur   Dr. Susanne Hennecke (PD Univ. Bonn) Reactie op sprekers

17.30 uur   Sluiting

Aanmeldingen voor deze dag graag op het emailadres info@tua.nl