1
Tegen de identiteitswaan
2
Tegen de genderwaan
3
Een voorstel
4
Terug naar de toekomst
5
Bij Kiezen is dienen. Vertalen als protest
6
Incarnatie: Barth en de SGP
?>

Voor ‘de dood van God’ was er ‘de christelijke wereld’, ‘het christelijke Europa’, zoals er geografisch ook de wereld van de Islam was. Waarin bestond het christelijke van ons continent? Men zegt wel: in bepaalde algemeen gedeelde waarden. Maar die waarden, bijvoorbeeld barmhartigheid en zorg voor de zwakken, zijn doorgaans vaag en niet exclusief bijbels.Lees verder..

Lees meer

De Hoge Raad vindt het tijd dat de wetgever een ‘derde gender’ introduceert, om te vermelden in de geboorteakte van mensen van wie bij de geboorte het geslacht niet kon worden vastgesteld en die zich noch man noch vrouw voelen. Dat men dit praktische probleem anders wil oplossen dan tot nu toe: prima. Bedenkelijk isLees verder..

Lees meer

“Het doopbewijs is het entreebiljet tot de Europese cultuur.” Heines bekende woord betekent niet dat zijn als zuigeling gedoopte tijdgenoten zonder meer geprivilegieerd waren. Aan de christelijkheid van de samenleving was niet te ontkomen. Wie dat verlangen toch voelde, besefte een ontrechting die niet minder diep reikte dan die van de Joden. Het ligt beslotenLees verder..

Lees meer

    Of hij het nu precies zo bedoelt of niet, Miskotte-biograaf Herman de Liagre Böhl legt de vinger bij de zwakte van de naoorlogse Doorbraak: het was “een historische gebonden verschijnsel in de context van de naoorlogse politiek” (p.214). Mij was altijd al de band met de oprichting van de PvdA en met hetLees verder..

Lees meer

  BIJ KIEZEN IS DIENEN. Vertalen als protest Waarom een nieuwe vertaling van De servo arbitrio? ‘Because it’s there’, ihet voornaamste antwoord dat ik in mijn verantwoording bij Kiezen is dienen heb gegeven. Maar er zit ook een biografische kant aan de zaak. En de vertaling is een appèl – het zal weinigen bereiken, maarLees verder..

Lees meer

  INCARNATIE: BARTH EN DE SGP Is de Nederlandse Staat verplicht maatregelen te nemen opdat vrouwen volwaardig lid kunnen worden van de SGP en op de kieslijsten van die partij kunnen staan? Ja, oordeelde onlangs de advocaat-generaal in zijn advies aan de Hoge Raad: zo moet het Vrouwenverdrag (1979) worden uitgelegd. De kerken hebben, tenLees verder..

Lees meer