1
‘En toen die mensen hoorden dat Jezus leefde en door Maria was gezien, toen geloofden ze het niet.’ (Marcus 16: 11)
2
Het kerstverhaal (Lucas 2:1-20)
3
Een proefschrift gewijd aan C.W. Mönnich
4
Laat af en weet dat ik God ben (Psalm 46: 11)
5
Wat verborgen is (Math. 6: 16)
6
Fluiten in het donker
7
‘Wee als alle mensen lovend over je spreken.
8
Brieven over de Blokkerbijbel (II)
9
Gerrit Jan Heering 1879-1955
10
Brieven over de Blokkerbijbel (I)
?>

  ‘En toen die mensen hoorden dat Jezus leefde en door Maria was gezien, toen geloofden ze het niet.’ Marcus 16:11 Het was J.J. Buskes die zo’n veertig jaar geleden opmerkte, dat alle mensen leefden binnen de krijtkring van de dood. Maar, zei Buskes, de dood valt binnen de krijtkring van God. Dat is helderLees verder..

Lees meer

  HET KERSTVERHAAL (Lucas 2:1-20) Een voorloper van het kerstverhaal is te vinden bij Mozes, ook daar is het wachten op iemand die slim en dapper genoeg is om zijn volk te bevrijden uit zijn beklemming. De zus van Mozes is de eerste die tot het uiterste gaat om onheil af te wenden en de wegLees verder..

Lees meer

  EEN PROEFSCHRIFT GEWIJD AAN C.W. MÖNNICH (Eward Postma: Dilettant, pelgrim, nar, Delft 2008.) Een studie over Mönnich als theoloog en als schrijver is zeer welkom, zeker in dit geval. Het is het proefschrift, waarmee Eward Postma (36), docent liturgie, op 30 juni j.l. de doktersgraad verwierf. Het is nu 14 jaar geleden dat MönnichLees verder..

Lees meer

  LAAT AF EN WEET DAT IK GOD BEN… (PSALM 46:11) Etty Hillesum sprak onderweg naar Westerbork over de Heer als haar hoog vertrek. Een kamer, waar men niet gemakkelijk doordringt. De ruimte waarin het schepsel mag verkeren met zijn Maker. Je zoekt het aangezicht Gods en tegelijk de bodem van jezelf. De nodige gedachtenLees verder..

Lees meer

  WAT VERBORGEN IS Matth. 6 : 16 ‘Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen, dat zij aan het vasten zijn.’ Wij spreken wel van verborgen verdriet. Voordat het ooit naar buiten komt, wat de zieledokters zo graag willen, moet het eerstLees verder..

Lees meer

  FLUITEN IN HET DONKER (In gesprek met Harry Kuitert) Journaliste Petra Pronk schreef in 2006 een boek, dat een gesprek met Harry Kuitert wil zijn. Nu ik het gelezen heb en er eerst nog een nachtje over geslapen heb, presenteer ik de lezer mijn bevindingen. Laat het begin zijn dat H.M.Kuitert werd geboren teLees verder..

Lees meer

  ‘WEE ALS ALLE MENSEN LOVEND OVER JE SPREKEN. HETZELFDE DEDEN HUN VOORVADERS IMMERS MET DE VALSE PROFETEN.’ Dit vers vinden wij in Lucas 6:26 en het staat daar midden in de veldrede. Wie Jezus voor ons is, begrijpen wij niet maar wij houden ons er wel aan vast. Wat bij Lucas de veldrede is,Lees verder..

Lees meer

  BRIEVEN OVER DE BLOKKERBIJBEL (2) Beste Machteld, Hartelijk mag ik je bedanken voor je inhoudrijke brief. Ik ga er maar meteen op in. Voor welke kerk staan de Blokkers geposeerd, vraag je. Mij dunkt de mooiste kerk van Amsterdam, de Oude Kerk. Op de Wallen, midden in het leven, ze houden wel van eenLees verder..

Lees meer

  GERRIT JAN HEERING 1879-1955 Zojuist is een biografie verschenen over de man, die van 1917 tot 1949 kerkelijk hoogleraar der Remonstrantse Broederschap was. Zijn naam staat boven dit stuk en op de biografie kom ik nog terug. Eerst maar eens iets over Heering zelf. Dan beginnen we bij diens vader, dat lijkt me eenLees verder..

Lees meer

  BRIEVEN OVER DE BLOKKERBIJBEL (1) Beste Machteld, Eerst was er Jan Blokker en hij studeerde geschiedenis. Werd een vaardig journalist en wij kennen hem van de VPRO, van de Volkskrant en van ‘Zo is het toevallig ook nog eens een keer.’ Ook schreef hij meerdere geslaagde filmscenario’s. Het is een creatieve man. En JanLees verder..

Lees meer