1
Misverstanden rond het Requiem
2
Toevlucht
3
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, een Russisch componist
4
“… En dit zal voor u een teken zijn…”
5
Oud en nieuw
6
…Oorlogen en oorlosgeruchten
7
Genezing van de lamme op sabbat
8
Het wonder
9
Paul Gerhardt (1607-1676)
10
Wijsheid (Spr. 8: 11)
?>

  Wanneer een dierbare is overleden, er nog wel is maar niet meer bij ons is, dan is dikwijls onze diepste wens “moge onze zuster/broeder rusten in vrede”. Natuurlijk slaat die wens ook op ons zelf. Vele componisten door de eeuwen heen hebben de wens voor vrede van muziek voorzien, gebruik makend van de tekst van Thomas vanLees verder..

Lees meer

­­­ … God is ons een toevlucht, een sterkte, hulp in noden hogelijk bevonden… (Psalm 46:2) De mens, die Gods woorden verneemt, is een vat vol vreugden, angsten en menigerlei ervaring. In dit verband, dat dus ook de kerkganger geen leeg schrift is, maar een boek dat hij zelf moeilijk kan lezen, gaan onze gedachtenLees verder..

Lees meer

Hij werd geboren in 1840 en stierf in 1893. Als componist schonk hij vreugde en ontroering aan zijn volk. De Russen hebben veel eer met hem ingelegd. Al spoedig raakte hij wereldwijd bekend. Onrustig man als hij was, reisde hij per trein heel Europa door en bezocht met name Duitsland en het Alpengebied. Zo maaktenLees verder..

Lees meer

Lucas 2:12     Het woord “teken” is familie van “betekenis” en “veelbetekenend”. Waarschijnlijk loont het de moeite om dat nader te onderzoeken. In het verkeer is een bord een teken dat iets niet mag of juist wel. Een spoorstation bedient zich ook van teken-taal.  We noemen dat pictogrammen, ze vertellen waar de uitgang is,Lees verder..

Lees meer

OUD EN NIEUW In het nu bijna afgelopen jaar werden wij verblijd met een nieuw Liedboek, om te gebruiken in huis en kerk. Het liedboek uit 1973 wordt daardoor als vanzelf het oude liedboek. In het nu volgende verhaal ga ik die twee liedboeken met elkaar vergelijken, onder de titel “Oud en nieuw”. In 1973Lees verder..

Lees meer

…. OORLOGEN EN OORLOGSGERUCHTEN – (Marcus 13: 7) De zaak van Jezus loopt op zijn eind, vanaf de dag dat hij met zijn leerlingen Jeruzalem bezoekt. Wij horen de rede over de laatste dingen, die tevens de laatste rede van Jezus is. De leerlingen zijn echt onder de indruk van de tempel, wat een kolossaalLees verder..

Lees meer

GENEZING VAN DE LAMME OP SABBAT – Johannes 5:1-18 Om onszelf als geheel aan te duiden gebruiken wij het woord samenleving. Dat woord is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Dichter bij de werkelijkheid is dan Darwin met zijn “struggle for life”. En de “survival of the fittest”. Maar ja, die uitdrukkingen zijn weerLees verder..

Lees meer

  HET WONDER Twintig eeuwen geleden werden veel wonderverhalen verteld. De inhoud behelsde iets wat onverwacht was, iets wat redde uit de nood of iets wat herstel betekende van een vroegere, gelukkige toestand. Omgekeerd zouden de mensen van eeuwen geleden zich mateloos verwonderen over zoveel zaken van onze tijd: radio, auto, vliegtuig, film, afijn veelLees verder..

Lees meer

  PAUL GERHARDT (1607-1676) In de komende tijd staat ons een nieuw liedboek te wachten. Bij het samenstellen daarvan hebben de dichters en de bestuurders een zware klus. Dat was ook het geval met de verschijning van ons huidige liedboek, in 1973. Rondom de aanbieding in Middelburg en even goed in de jaren daarvoor vondLees verder..

Lees meer

  WIJSHEID Want wijsheid is beter dan koralen, al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren. (Spreuken 8:11) Het heeft er lange tijd naar uitgezien, dat alleen vrijzinnige theologen de bijbel beschouwden als geworden en ge-groeid. Maar daarin is een keer gekomen. Er is wel moed voor nodig om de bronnen en redactiesLees verder..

Lees meer