1
‘Die gesproken heft door de profeten.’ Over de Geest
2
Heilzaam verscheurd
3
Marquardt lezen
4
‘Predigt ist Namensrede’
5
Alles is nog mogelijk – Een analyse van een preek van C.A. ter Linden
?>

  ‘DIE GESPROKEN HEEFT DOOR DE PROFETEN.’ OVER DE GEEST (Deel 16 uit de serie ‘Om het levende Woord’) In het ‘Woord vooraf’ van de bundel ‘Die gesproken heeft door de profeten. Over de Geest’ maakt Rinse Reeling Brouwer de beweegredenen van de redactie bekend om juist het thema Geest opnieuw op de theologische agendaLees verder..

Lees meer

Heilzaam verscheurd Considerasti, quid ponderit peccatum – heb je wel bedacht hoe zwaar de zonde weegt? Met deze woorden van Anselmus van Canterbury besluit de Heidelbergse praktisch-theoloog Christian Möller het voorwoord van zijn boek ‘Der heilsame Riss. Impulse reformatorischer Spiritualität’ (2003). Wie nu denkt dat een boek dat onder zo’n motto staat noodzakerlijkerwijs zware kostLees verder..

Lees meer

  Marquardt lezen Op de voorkant van de bundel ‘Marquardt lezen’ is een fascinerend beeld afgedrukt: een zwarte gestalte staat in het donker voor een helverlichte deur. Nader onderzoek leert dat het een schilderij uit het Groninger Museum betreft dat ‘Het feest der vergeving’ heet. Het werd in 1941 geschilderd door Hendrik Nicolaas Werkman. WaaromLees verder..

Lees meer

  ‘PREDIGT IST NAMENSREDE’ De Naam in de homiletiek van Rudolf Bohren I. Ik wil dit artikel (1) beginnen met een zin van K. H. Miskotte uit zijn homiletiek ‘Om het levende Woord’ (1948): ‘Juist wanneer de “Waarheid” een strikt-bepaalde en begrensde grootheid ons wordt, een gevulde werkelijkheid, een met dunamis geladen wer-ke-lijkheid, waarvan geenLees verder..

Lees meer

ALLES IS NOG MOGELIJK Een analyse van een preek van C.A. ter Linden over Genesis 9:18-25 “Vandaag gaat het over het slot van het Noach-verhaal. Om wat er volgt als de wateren van de aarde zijn weggetrokken en God Noach aanmoedigt om de ark te verlaten, dat donkere gevaarte, die drijvende bunker, de enige plekLees verder..

Lees meer