Romeinen 7

 (222) Zodat wij nu knechten zijn in de nieuwe zin des Geestes, niet in de oude zin der letter. Heiligt u! Weest knechten Gods! Zo luidt de imperatief der gena­de (6,22). In de oude zin van de letter zou dat de religieuze mogelijkheid van de mensen in een of andere nieuwe, verfijnde, toegespitste vorm, een nieuwe ‘vroomheid’ betekenen. ‘In de nieuwe zin des Geestes’ betekent het – en dat moest hier blijken – de mogelijkheid, die precies aan gene zijde van de grens van alle soort van oude en nieuwe religieuze mogelijkheden van de mensen begint, van God uit begint. Wij hebben geprobeerd de be­grensdheid van de religie te begrijpen. Een negatieve waarheid? Ja, haar positieve zijde is dat de Geest zelf voor ons intreedt met onuitsprekelijke verzuchtingen (8,26).

 

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10